دیدگاهها

برخی از اهل نظر به طور مرتب نسبت به رواج پوپولیسم در جامعه و بخصوص ظهور دوباره و قدرتمندانۀ آن در انتخابات آینده هشدار می‌دهند.
هفته پیش مقاله ای از آقای دکتر دوشوکی در خبرنامه گویا خواندم که در آن به ریاکاری و جانماز آب کشیدن ملی مذهبی ها و فرصت طلبان استمرارطلب پرداخته بود.
دموکراسی و آزادی، پدیده های نسبی اجتماعی میباشند.
2 کامنت
از خیابان لرمانتف می گذرم با چنار های عظیم وکهن با دو جوی پر آب بر طرفین آن ها سیراب شده از سیر دریا. در انتهای خیابان درون پارکی بزرگ در مقابل سالن تئاتر تابستانی جماعتی انبوه بصف ابستاده اند
سرمایه و سیاست راست نئولیبرال یکه تاز ولی فرقه ای همه جا حاکم است، و تنها برای بقای سرکردگی بی رقابت خویش بر هستی نوع انسان در سراسر گیتی، درست بسان سران دولت دینی ایران بی کم و کاست فرمانروائی مطلق م
اتهام “فراهم نمودن موجبات فساد و فحشاء” به زنان آزادیخواه ایرانی، پاسخ به تسلیم ناپذیری در برابر افکار متعفن تراوش شده از مغزهای علیل و گندیده ملاها بوده و توهین به جامعه زنان ساکن کره زمین است.
بعد از نگاهی اجمالی بر سرنوشتی که برای خودم - وتک تک اعضای خانواده ام که شامل هفت خواهر و یک برادر هستند و نیز دوستان و همشهریانم - از کانال دانشگاهها رقم زده اند، مقالاتی منتشر کردم تحت عناوین "
واقعیت این است که برای ما ایرانیان موضوع اختلاف و نزاع میان امریکا و اخوندهای حاکم بر کشورمان موضوعی است که در هر حال در بیرون ما مردم ایران اتفاق افتاده است, ما یا می توانیم بعنوان یک ملت و اپوزیسیون
در حال حاضرکشورمان با دو مشکل عمده سیاست‌های داخلی و خارجی همزمان با تحریم‌های دولت آمریکا روبرو میباشد و بشدت در انزوا قرار دارد ، رییس‌جمهور آمریکا نشان داده که بر تصمیمات خود پای بند نیست و حتی
جناب اسماعیل نوری علا، نامه شما "به یک همکارسابق" را نه یکبار که چندین بار خواندم، و هرچه بیشترخواندم بیشتربه این واقعیت دردناک پی بردم که وقتی بیماری خودشیفتگی، خودمرکزبینی و فرقه گرائی درش
در این نامهء سرگشاده اشاره‌ام به سخنان شما در برنامهء روز جمعهء گذشتهء «رمز پیروزی» است که طی آن مطالبی را علیه من و تشکلاتی که به آن تعلق دارم مطرح کرده‌اید که چکیدهء آن چنین است: ۱.
در روزهای 13، 14 و 15 سپتامبر، در شهر بوخوم کنفرانس چهل سالگی رژیم اسلامی برگزار می شود. در این کنفرانس، بررسی کارشناسانه پرونده 40 ساله رژیم جمهوری اسلامی در شهر بوخوم، باز می شود.
S- 400 ها بطور ساده، و تنها، خرید یک سیستم دفاعی از "دشمن" نیست. خرید سیستم دفاعی از روسیه نه علت، که معلول تحولاتی است که در روابط آمریکا - ترکیه بعد از فروپاشی شوروی روی داه است.
آقای نجفی! در همان سالن اداره ی آگاهی شاپور که شما چای مینوشیدی، دختر ۱۹ ساله ی من شلاق خورد و ناخن های پایش کشیده شد. هفت سال در زندان ماند و هرگز انگشتهای پایش را بمن نشان نداد.
از این بیش[ آقا] ی لاریجانی دادسرایی را در زندان اوین به نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده بود.