دیدگاهها

فن بیان در قانون تجارت همیشه حرف نخست را می زند و افرادی در این حرفه موفق هستند که از موقعیت های زمان و مکان برای پیش برد اهداف خود بهره برداری کنند. آخرین مصاحبه ترامپ و اینکه رژیم حاکم ایران اگر در
1 کامنت
بی تفاوتی، محصول فاکتورهای متعددی است از قبیل رشد صنعت و فناوری، توسعه ارتباطات اجتماعی، افزایش سریع جمعیت، جابجایی های بزرگ جمعیتی، گسترش لجام گسیخته شهرنشینی، مجاورت فرهنگ ها و خرده فرهنگ های متفاو
داماد خواهر احمدی نژاد در مدح و ذم باز حادثه آفرید.
1 کامنت
سنگسار
تدوین شریعت اسلام از منابع الهی اسلامی همچون سایر نظام‌های حقوقی برای تنظیم روابط جامعه‌ای معین در تاریخ معین صورت گرفته‌است.
شاخص های آماری در این مورد نمودار خیلی بدی را نشان میدهند.
اینکه شاید، با این ادبیات و اشارات انتقادی؛ در این زمان حساس به نفع یا ضرر جریانها و افرادی از اهل سنت ایران تمام شود، بسا شعار آنهایی است که هم به میخ می کوبند و هم به تخته و در حکومت ولایت فقیه نیز
مخالفت فاشیسم حاکم با آمریکا از نوع مخالفت استثمارشدگان با انحصارات جهانی نیست، بل از نوع تضاد و مخالفت « هیتلر و موسولینی» با آمریکا و دیگران است.
تقدیم به انسان های آباد!!
محمد صادق خرازی متولد دوم فرودین ۱۳۴۲، چهره ای در ورا و البته در سایه که حلقه اتصال سه خانواده خمینی، خامنه ای و خاتمی است .
حال آنکه در جهان امروز بن بست در عالم سیاست، شکست خوردن و واماندن از بخشیدن رفاه و خوشبختی به مردم کشور است.اینکه با زور و وقاحت مردم را وادار به سکوت کنی بزرگترین بن بست یک حکومت است.
در ایران، رژیم های سرکوبگر و استبدادی شاه و جمهوری اسلامی، طی ده ها سال ، ملت های غیر فارس این کشور را با زور و قلدری از تحصیل به زبان مادری محروم ساخته، زبان فازسی را قلدر منشانه، زبان
1 کامنت
تلاشِ برای همبستگی ملّی ایرانیان، آنجا که دشواری و سختی های سیاسی وتئوریکی خود را درجهت رسیدن به یک "همبستگی ملّی"، طی این چهل سالِ پس از حاکمیت ملّایان شیعه، ازسرگذراند، به یک دیوارسخت و
هنوز که هنوز است ناخودآگاه دستانم را پر از آب می کنم و‌ می نوشم، مانند روزهای بازداشت که از خیر لیوان گذشته بودم!
منافع مردم ایران در عقب نشینی جمهوری اسلامی از سیاست های خارجی و منطقه ای آنست. برنامه های ترامپیسم و ائتلاف منطقه ای آن، تنها با عقب نشینی جمهوری اسلامی