دیدگاهها

آقای نجفی! در همان سالن اداره ی آگاهی شاپور که شما چای مینوشیدی، دختر ۱۹ ساله ی من شلاق خورد و ناخن های پایش کشیده شد. هفت سال در زندان ماند و هرگز انگشتهای پایش را بمن نشان نداد.
از این بیش[ آقا] ی لاریجانی دادسرایی را در زندان اوین به نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده بود.
در شرایطی که حکومت ایران برای تقوبت قدرت چانه زنی خود از مدتی پیش برای گذر از معادله باخت-باخت برجام به وضعیت باصطلاح تهاجمی، تهدید امییت کشتی رانی و کاهش گریزهسته ای از طریق افزایش غنی سازی و خروج
ای همه کسانی که نور چشمی از دست نداده اید، و سوگوار نیستید و اشکی بر چشم هایتان جاری نشده است، قدمتان بر میهمانی من مبارک باد.
رونمایی جناب رهبر با سمینار فرانکفورت در فوریه ۲۰۱۹ شروع گردید و بطور گسترده در برنامه های تلویزیونی اینترنتی ادامه پیدا کرد که بیشترین آنها از سوی تلویزیون " دمکراسی شورایی"
باز در شهر دوشنبه هستم. شهر کودکان پابرهنه، جوانهائی که بسیاری بر کناره خیابان نشسته تخمه آفتاب گردان می شکنند و بقول خودشان (چغ چغ)صحبت می کنند.
اگر به این وعده وزارت آموزش و پرورش نه بصورت آزمایشی بلکه به مثابه یک آغاز فراگیر آموزش به زبان تورکی درمدارس نگاه کنیم بایستی از آن استقبال کنیم.
اگر جنبش خیابان، یا شبکه های اجتماعی دیگر بیشتر بر درد، نفرت، احساس و عاطفه متکی میباشد، جنبش های مستقل اتحادیه های کارگران، زحمتکشان، دانشجویان و احزاب سیاسی بر درایت متین سیاسی، برنامه و آلترناتیو م
تقدس مرزهای پرگهر در دمکراسی نمی گنجد احترام به خواست یک فرد به یک تیره به یک عشیره به یک قوم به یک ملت، اساس دمکراسی است، با به بند کشیدن ملل طالب استقلال، ابتدائی ترین حقوق یک ملت معادل زیر پا گذاش
این شگفت انگیز، و یک طنز و توهم رسوای تاریخی ست که پذیرفته شود و یک مشت بی شرم پشت پرده نشین وابسته به تبهکاران ساختار آمریکائی، راست درونی رژیم و دسیسه پردازان رفرمیست بیرونی کلاش بتوانند و دریغا توا
فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه اول شهریور ۱۳۹۸ : " کارزار دفاعی از بازداشت شدگان اخیر : فعالان کارگری و حامیان گروه ۱۴ نفره " میهمان برنامه : دکتر حسن نایب هاشم ، پزشک ، فعال
4 کامنت
ترامپیسم معجونی است از نئولیبرالیسم مهاجم و نئوفاشیسم و نظامی گری: چنان که ترامپ با شعارکاهش مالیات ها و لاجرم حذف هرچه بیشتر خدمات اجتماعی دولت به عنوان مدل مورد نظرش درهمین نشست شرکت کرده است.
برای آزادی بی قید و شرط ایشان و دیگر زندانیان سیاسی بی‌گناه اقدام عاجل به عمل آورید وبرای جلوگیری از نقض آشکار و فاحش حقوق بشر توسط دستگاه قضایی ایران به طریق اولی اقدام نمایید
سکوت معنی دار خامنه ای در قبال کارزار مبارزه با فساد که به دانه درشت های نظام رسیده و زیر پای بسیاری را که در جایگاه قدرت بودند خالی می کند چگونه می شود تفسر کرد ؟ آنچه که مسلم است این کار زار دقی