دیدگاهها

روزی همه ی آتش ها را بر نیستان ظلم خواهیم انداخت.
1 کامنت
بین گریم سیاسی و گریم سینمائی مرز ها پاک شده است. بین بازی پشت دوربین های فیلمبرداری برای فیلمسازی، و بازی پشت دوربین های فیلمبرداری برای امضا گذاشتن پای قرارداد های نظامی، پاک شده است.
آنچه در تاریخ اسلام روی داد فقط نتیجه سیاست حاکمان نبود، بلکه افزون برآن یک «شعور جمعی ایدئولوژیک دینی جعل کننده» بر اذهان غالب شد.
1 کامنت
بانوی ملارز، نسرین ستوده در مانه ای از زندان نوشته است: خبردار شدم تعدادی از هموطنانم در بازجویی‌ها بابت فعالیت‌های حمایتی‌شان از من مورد بازخواست قرار گرفته‌اند.
عکس دستان کولبری کرد که احمد نام دارد و وی بدلیل دچارشدن در یخبندان و سرمازدگی انگشتانش یخ می زنند و او یک بیک انگشتانش را از دست داده است. نه امام ولا؛ بیش ازین دیگر ممکن نیست بتوان برسر"مردم ب
«همه باهم» آن گونه که می خواهد وانمودکند معصوم و بدون رویکردمشخص نیست بلکه فقط به شکل پوشیده و قاچاقی پلاتفرمی را باخود حمل می کند.
گاهی لازم است نگاهی به راه طی کرده داشته باشیم و با توجه به جنبه های مثبت و کاستی های مان، سنگ بنای سیاست های آینده را بچنیم. سندی از کنشگران سیاسی اپوزیسیون برانداز در سال 2003
زندانیان محکوم به اعدام شعار می دادند: "مرگ بر خمینی!" و همدیگر را با اسم صدا می کردند، در میان صداها من صدای چند تن از زنان زندانی را شنیدم .....
با دستگیری وزندان، حرکت ملی و فرا گروهی ۱۴ نفرها سرکوب شدنی نیست. "گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید، با رویش ناگزیر وشادی جوانه ها چه می کنید"
جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۲٥ مرداد ۱۳۹ꓥ میهمان این هفته: دکتر فریبرز رئیس‌دانا – اقتصاددان، فعال حقوق بشر، عضو کانون نویسندگان ایران، فعال سیاسی سوسیالیست و دکتر اقتصاد از مدرسه اقتصاد و علوم س
شما دیگر آتش زیر خاکستر نیستید، شراره های شما از این سو و آن سو سرک می کشد. فرزندان شما چهل سال است پنجه در پنجه نظامی خودکامه و آپارتاید منش انداخته اند.
استفاده ابزاری از شخصیتهای غیرفارس علیه حقوق ملی و یا حقوق زبانی این خلقها موزیانه ترین و کثیف ترین ابزاریست که رژیم جمهوری اسلامی میتواند از آن استفاده کند.
2 کامنت
سکت و تزریق ذهنیت سکتاریستی می تواند احساس ذاتی تنازع بقا را در انسانهای دگم به صفر برساند و به تحمل شکنجه و شهادت مهیا سازد، بدین جهت سکتهای اسطوره ائی و دینی و ایدئواوژیک، مشکل ساز و خطر آفرین می با
3 کامنت
در صورت عدم وقوع واقعه ی سرنگونی دولت قانونی مصدق از راه یک کودتا، هیچیک از اوضاع و وقایعی که از آن ناشی شد و سرانجام به کمک عوامل فرعی و تصادفی دیگری انقلاب ضددموکراتیک اسلامی را سبب گردید، رخ نمی دا
کودکان ایرانی غیرفارسی زبان وقتی سرانجام با زبان فارسی کنار می آیند و آن را یاد میگیرند که سنین کودکی را از دست داده اند.
4 کامنت