دیدگاهها

مقاله ای با عنوان "انتخابات محلی و آینده سیاسی ترکیه" از این نویسنده در سایت ایران گلوبال انتشار یافت.
5 کامنت
ما رودرروی بریده ای از تاریخ کشور و سرنوشت سازی فردای آن گذاشته شده ایم.
تعیین تکلیف رژیم ایران به عهده مردم ایران است و اقدام به جنگ و سیاست گرسنگی و ایجادقحطی که دولت ترامپ به آن افتخار می کند در خدمت رهائی واقعی مردم ایران نیست.
برای مقابله با کشاندن کشور و ملت در جنگی ویرانگر ویا حراج کشور برای بقای نظام، ملت ایران می تواند با حضور خود در خیابان، معادلات سیاسی را تغییر دهد و خطر جنگ و نابودی جامعه و کشور را منتفی سازد.
فکر آزادی و صلح، نیازمند ساختارشکنی جعلیات تاریخی است. نژاد آریایی یک جعل فاشیستی است. مملکت محروسه‌ای که در آن دولتی پیوسته به نام "ایران" وجود داشته، افسانه‌ای بیش نیست.
داعش هم ایمان داشت الحکم بل الرعب منجر به انصر بالرعب می شود.
1 کامنت
انسانها معمولا بصورت طبیعی بدون آگاهی از عواقب اعمال و رفتار خود، تصمیم می گیرند و با تصمیماتشان سناریو مسیر زندگی خودشان را گارگردانی می کنند، طبیعتا کسانیکه نمی توانند برای زندگی خود تصمیم بگیرند، د
اهمیت هخامنشیان در تاسیس دولتی است که در آن امکان گذار بشریت از مرحله تمدن های بسته دولتشهری به دولتی جهان گستر فراهم گردید.
1 کامنت
در دیدار با یکی از دوستان خود در شهر یوتوبوری سوئد، سخنی در باره‌ی تهدید ملّاها برجانِ دکتر سروش بمیان آروده گفتم: چنین می اندیشم که آن ستایش های اغراق آمیز دکتر سروش از ملّا خمینی، براثر تهدید ملّ
در این گفتگو با دکتر کاظم کردوانی، به بحثِ هویت، و مؤ‌لفه‌های هویت ایرانی پرداخته‌ایم.
در شرایطی که امپریالیسم هار و زخمی به بن بست رسیده نظامی امنیتی تا خرخره زیر بحران بدهی ها اعتبارات فرورفته متکی بر سوداگری های تجاری تورم زا در بازارهای سهام، مالی و تجاری از طریق جنگ افروزی و تشنج آ
امروز خبرگزاری سپاه (تسنیم) گزارشی در مورد پروژه اسکان بین پانزده تا بیست میلیون غیر بومی از بقیه مناطق ایران به جنوب بلوچستان (سواحل مکران) در طی مدت هشت تا پانزده سال آینده را ارائه کرده است که خبر
1 کامنت
به استناد سند شماره (22) کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک و نیز نامه سازمان ملل که اِعمال فشار دولت ها و تهدید کشورها و سفارتخانه ها علیه افراد دیپلماتیک است را محکوم می نماید.
نادر اسکویی کارشناس ارشد مرکز مطالعات استراتژی و امنیتی پژوهشکده «شورای آتلانتیک» است که از سال ۲۰۱۳ تا ۲۰۱۷ مشاور سیاسی ارشد سرفرماندهی نیروهای آمریکا در خاورمیانه و شمال آفریقا بود
تجربه انقلاب ارمنستان نشان داد که هر انقلاب یا دگرگونی انقلابی در منطقه ما (از جمله در ایران) برای اینکه شانس موفقیتی داشته باشد و ریسکها و مخاطرات را به حداقل برساند، ناچار است این واقعیت را مدنظر دا