دیدگاهها

نکته دومی که در پشت این نوع انتقادات و ارزیابی های ظاهرا اخلاقی نهفته است همانا مربوط به تلاش ها و رقابت هائی است که پیرامون بدیل سازی ها صورت می گیرد.
اگر در کشور همسایه از ورود ایرانیان به مغازه ای جلوگیری مشود, در کشور ایران از ورود هموطن مریض به کلنیک جلوگیری میشود.
9 کامنت
حدود یک قرن است که "زبان و فرهنگ فارسی" را به جامعه تحمیل کرده و " دیگر زبانها و فرهنگها" را محکوم به مرگ تدریجی نموده اند.
1 کامنت
در مورد اینکه این تغییر نام ها خواست مردم ایران بود حق با آقای خواستار است. اما در مورد اینکه آیا آن خواست 40 سال قبل هنوز هم برقرار است بنظر میرسد که آقای هاشم خواستار تجاهل العارفین میفرمایند.
محاکمه شصت نفر کمتر از یک ساعت طول کشید! به ما گفتند وصیتنامه بنویسید، غسل کنید و کفن بپوشید!
استبداد همیشه دو بال قدرت داشته است: یکی روحانیت و دیگری شاه.
حداقل برای من دقیقا روشن نیست که ترم «گذار از جمهوری اسلامی» از چه زمانی وارد فرهنگ سیاسی اپوزیسیون
1 کامنت
شرایط رو به تلاطم کنونی میهن مان، جبهه ملی را هم وادار نموده تا در پاسخ به نیازهای جامعه ایرانی و میهن، به بازنگری سیاسی و تشکیلاتی خود بپردازد.
ما کارورزان موسیقی ضمن تقدیراز تهیه کنندگان " بیانیه تکمیلیِ" ۱۴ نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، حمایت خویش را ازاین بیانیه اعلام می‌کنیم.
مه غلیظی سرتاسر رژیم را فرا گرفته است، برخی در پنهان با استفاده از این هوای مه آلود به دزدی های کلان خود ادامه می دهند و سرمایه های باد آورده خود را به بیرون از مرز منتقل می کنند و برخی دیگر...
حسن رعیت میرکاظمی، در ویلا سازی در شهرک اشرافی «باستی هیلز» با اکبر طبری مشارکت داشته و نیز مدیرعامل کارخانه های دنیای فلز، پارسیان فلز البرز و لوح فشرده پارس می باشد!
مای گرسنه، بخاک و خون نشسته ایم، و حقه بازی ملاجماعت همچنان پایانی ندارد! تا به کی فریب خوردن؟
برای ارتقاء اقدامات کنشگران سیاسی به جنبش های اجتماعی “نه به جمهوری اسلامی”، بایستی بیانیه های 14 نفره همگانی شوند و سنگرهای منشور؛ ” با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه
افتضاح بزرگ دیگری برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با افشای دروغپردازی بزرگ و درازمدت رژیم پیرامون ترور «دانشمندان هسته ای» در سال های ۹۰ ـ ۱۳۸۸به بار آمد. مازیار ابراهیمی، یکی از دستگیرشدگان که
3 کامنت
بر اساس این طرح، ندانستن زبان فارسی برای کودک شش ساله غیرفارسی‌زبان، نوعی "عقب‌ماندگی ذهنی" و "معلولیت" محسوب می‌شود و به ناگزیز یا آنان را مواجه با مشکلات در ثبت نام می‌کند و یا ر
1 کامنت