دیدگاهها

ما کارورزان موسیقی ضمن تقدیراز تهیه کنندگان " بیانیه تکمیلیِ" ۱۴ نفراز کنشگران سیاسی و مدنی در داخل کشور، حمایت خویش را ازاین بیانیه اعلام می‌کنیم.
مه غلیظی سرتاسر رژیم را فرا گرفته است، برخی در پنهان با استفاده از این هوای مه آلود به دزدی های کلان خود ادامه می دهند و سرمایه های باد آورده خود را به بیرون از مرز منتقل می کنند و برخی دیگر...
حسن رعیت میرکاظمی، در ویلا سازی در شهرک اشرافی «باستی هیلز» با اکبر طبری مشارکت داشته و نیز مدیرعامل کارخانه های دنیای فلز، پارسیان فلز البرز و لوح فشرده پارس می باشد!
مای گرسنه، بخاک و خون نشسته ایم، و حقه بازی ملاجماعت همچنان پایانی ندارد! تا به کی فریب خوردن؟
برای ارتقاء اقدامات کنشگران سیاسی به جنبش های اجتماعی “نه به جمهوری اسلامی”، بایستی بیانیه های 14 نفره همگانی شوند و سنگرهای منشور؛ ” با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه
افتضاح بزرگ دیگری برای دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی با افشای دروغپردازی بزرگ و درازمدت رژیم پیرامون ترور «دانشمندان هسته ای» در سال های ۹۰ ـ ۱۳۸۸به بار آمد. مازیار ابراهیمی، یکی از دستگیرشدگان که
3 کامنت
بر اساس این طرح، ندانستن زبان فارسی برای کودک شش ساله غیرفارسی‌زبان، نوعی "عقب‌ماندگی ذهنی" و "معلولیت" محسوب می‌شود و به ناگزیز یا آنان را مواجه با مشکلات در ثبت نام می‌کند و یا ر
1 کامنت
لذا با اعتقاد به تساوی حقوق زن و مرد در تمامی عرصه‌ها مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر، خواستار حکومتی سکولار دموکرات با حفظ تمامیت ارضی ایران عزیز هستیم که بتواند تضمین کننده حقوق زنان جامعه باشد.. م
1 کامنت
احمدی نژاد صمیمانه دست قالی باف را می فشارد محمد خاتمی باردیگر گوئی که تحکم وحکم حکومتی خامنه ای کم رنگ شده وقادر به امر نهی به رئیس جمهور تدارکاتچی نیست پای به میدان نهاده و در خواست شرکت حد
باز مدافعان حکومت اسلامی تدارک سازماندهی سیرک انتخابات را می بینند.
قسمت اول.......سلطانعلی میرزا قاجار آخرین رییس ایل قاجار، در حالی در نزدیکی هشتاد سالگی در پاریس درگذشت که بازگشت سلطنت به ایران را ناممکن می دانست و از نزدیک به دو قرن پادشاهی مطلقه پدرانش بر ایران د
16 کامنت
اگر ستارخان زنده بود و نتایج انقلاب مشروطیت را می دید که بجای اصلاح دولت قاجار ، قدرت های جهانی بوقلمون را بجای طاووس به مردم قالب کرده اند و بجای قاجار، رضا سرجوخه بیسواد حافظ و مدافع منافع پانفارسیس
1 کامنت
- از این بیش دولتی می‌تواند صفرهایی از واحد پول ملی حذف نماید که بدهی ها و کسری‌های خود را پرداخت و یا بخش اعظم آن پرداخت کرده باشد.
کتاب های تعلیمات دینی مدارس در زمان شاه، سال ها به دست محمد بهشتی و محمدجواد باهنر نوشته و تنظیم می شد!
کنش راهگشا در چنین بستری آن است که هرجریانی قبل از آن که ادای راه رفتن و خرامیدن کبک را در بیاورد با هویت و گفتمان و نام خود قدم بزند و هنراولش آن باشد که گرایشات و خرده جریان های همسو وهمگرا با گفتما