دیدگاهها

کتاب های تعلیمات دینی مدارس در زمان شاه، سال ها به دست محمد بهشتی و محمدجواد باهنر نوشته و تنظیم می شد!
کنش راهگشا در چنین بستری آن است که هرجریانی قبل از آن که ادای راه رفتن و خرامیدن کبک را در بیاورد با هویت و گفتمان و نام خود قدم بزند و هنراولش آن باشد که گرایشات و خرده جریان های همسو وهمگرا با گفتما
مشروطیت ایران نیز در زمره سلسله تحولات جهانی بود که بر پایه فلسفه آزادی و انتقال قدرت ازیک فرد و یا یک نهاد سنتی به ملت شکل گرفت.
فهمیدیم علی اكبر را پس از هفت سال زندان و شکنجه اعدام كردند!
در سال ۱۳۹۳ اولین پژوهش های خود را در باره قرآن، با نام «قرآن، نه کلام خدا، نه الهام محمد، نوشته ای تاریخی و التقاطی» منتشر کردم.
۱۲ سال از جان باختن زنده یاد «مجید کاووسی فر» به دست رژیم جمهوری اسلامی، در ۱۱ مرداد ۱۳۸۶، می گذرد
به نحوی که به رغم ادعاها و رویه پیشین روحانی، ادبیات پرخاش‌گرانه ی وی با ادعای بستن تنگه هرمز بیشتر به تهدیدات «سرهنگ»ها شباهت دارد تا استدلال‌های قانونی یک «حقوق‌دان»!
در هر کشور و شهری که هستیم، سنگی و نوشته‌ای به یادبود کشته‌شدگان بگذاریم و بگذریم
5 مرداد 1367 یعنی31 سال پیش در چنین روزی، پس از غروب آفتاب خبر فرمان عقب نشینی رسیده بود، در آن هنگام مسعود قهرمان حاضر نشد پیش از نیروهای تحت فرماندهی اش از تنگه چهارزبر عقب نشینی نماید و تاکید داشت
غلامعلی حداد عادل در زمانی که در دهه ی ۱۳۵۰ با پشتیبانی سید حسین نصر در دانشگاه صنعتی آریامهر به تدریس فلسفه مشغول بود، در میان دانشجویان به «کیف کش حسین نصر» شهرت داشت
در تمام مناطق ایران، از دوره پیش دبستان تا پایان دوره دبیرستان، تحصیل و مکملات آن، به زبان مادر ی مردم آن مناطق خواهد بود...
1 کامنت
((( گفتنی ها بسیارند و ایکاش این گروه های خودفریب برای یکبار هم شده سری به گورستان تاریخ برند و ببینند و دریابند سرنوشت ستمگران و تبهکاران و کاسه لیسان دروغگو را و از آن تجربه ها اندکی بیاموزند پیش
4 کامنت
ایران کشور کثیرالمتجاوز می باشد.
پشت "ایسم" های سیاسی قرن بیستم یک "سناریوی محّلی" از پرده سوم داستان مذهبی خلقت و سرنوشت انسان در روی زمین، نهفته است.پاکسازی و تصفیه از تِم های اصلی داستان است
به راستی این جاسوسان چه کسانی هستند؟