دیدگاهها

Reza Levayi
خوانا باش تا خون جهان باشی!
پروژه ققنوس در فوریه سال جاری با اعلام رسمی از سوی رضا پهلوی آغاز به کار کرد. هدف این پروژه بررسی مشکلات موجود در ایران و ارائه‌ ‌راهکارهای علمی-عملی برای بازسازی کشور اعلام شد.
آنچه در انتخابات استانبول آموزنده و مایه مباهات و شادمانی است نهادینه شدن دمکراسی در کشور ترکیه است که نزدیکی های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی فراوانی با ایران....
3 کامنت
بارزترین نشانه‌های روشن تغییر، یک‌بار ده سال پیش در «جنبش سبز»، به ویژه در پایتخت، دیده شد که رهبرانش نه با وعده‌ی «اصلاح» بلکه با شعار «تغییر» آمدند و البته منظورشان، استمرار به شکلی دیگر بود.
با درک عمیق نگرانی های عزیزان در داخل کشور نسبت به نقش افراد، تاکید می شود که؛ امضاء در پاسخ به نیاز همزبانی و همدلی معطوف به مبارزه ملی – دمکراتیک برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی انجام گرفته و تائید
اوضاع و احوال قمر در عقرب که می گفتند حکایت این روزهای ایران است،جماعتی که تا دیروز اعضای خانواده اش به زحمت او را می شناختند این روزها با چند رشته توئیت و چپاندن یک مشت اراجیف به حلق جماعت فضای مجازی
3 کامنت
باید بتوان به وساطت یک میانجی واقعی والهام بخش، اگر که وجودداشته باشد، گرایشات و کثرت های منفرد و جداجدا را علیرغم گونه گونی و مواضع اخصشان به یک هم افزائی و کنشگری در حوزه های معینی ترغیب کرد و با ای
صدور این دو بیانیه درمسیرتعریف حقوق مدنی و شهروندی در قوانین اساسی و مدنی جاری در ایران انجام یافته و امضاء کنندگان آن، به استناد همان اصولِ قانون اساسی جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق فردی و اجتماعی(آ
2 کامنت
روابط کنونی میان گروه های اپزیسیون مشتی است نمونه خروار از تاثیر نیروهای سایبری و اطلاعاتی رژیم برای مشغول سازی مخالفان نظام به فحاشی علیه یکدیگر.
این جواب کوتاهی است به دوستانی که درخواست گذاشتن امضاء زیر بیانیه های ١٤ مبارز داخلی که رنج کشیده هستند, کرده بودند. این را برای دوستان فرستادم. اما جهت شفافیت در ایران گلوبال هم درج می کنم.
2 کامنت
اکنون که رژیم اسلامی بستر تباهی ایران و جامعه ایرانی را مهیا ساخته و جنگ ویرانگر دیگری بر دروازه ایران می کوبد، کنشگران سیاسی و اجتماعی دمکرات و لائیک باورمند به همبستگی ملی، دمکراسی و سرنگونی جمهوری
دانشگاه امام‌صادق قبل از انقلاب در سال ۱۳۵۷، شعبه‌ای از دانشکده‌ مدیریت دانشگاه هاروارد آمریکا بود و از نخبگان آن زمان و برای دوره فوق‌لیسانس دانشجو می‌پذیرفت.
همزیستی مسالمت‌آمیز با کشورهای جهان به هیچ وجه با اسلام مغایرت ندارد.
زندگی ما و پابرجاماندن کشورمان دچار دو دشمن همزمان و شناخته شده تاریخی ست.