تریبون آزاد

اهل سنت، بلوچ, کرد, عرب, ترکمن و بقیه فقط در پای صندوق های رای دیده می شوند. آیا براستی این جماعت خودپرست و متعصب ما را نیز ایرانی می دانند؟
سامانه مهستان های سوسیال دمکراتیک و لائیک (حامل سه عنصر منتخبین، معتمدین، کارشناسان، و با ترکیب جنسیتی مطلوب حضور پنجاه درصدی زنان) ، نقد شوراها و ملاحظه آموزه های مان از شکست سوسیالیسم امرانه و فاجعه
در دولت های اسلامی شاخصه های دو ایدئولوژی متضاد توتالیتاریسم و آنارشیسم درهم تنیده شده است. میل به تجزیه و فرار از مرکز از ویژگی های دولت های اسلامی است.
** گزیده ای هر چند نسبتا مفصل و متنوع - ازنوشته های گونه گون صاحبان بصیرت واقعی و نیک پندار ، مصون مانده از هر گونه تعرض به منافع ملی ، حامیان پاک دست وطن خواه و مردم دوست ، در زمینه مسائل اجتماعی –
محکومیت های بین المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم ایران - قسمت دوم
محکومیت های بین‌المللی در سومین هفته اعتراضات سراسری مردم ایران در حمایت از قیام تشنگان در خوزستان و سایر شهرهای ایران همچنان ادامه دارد.
مقامات نظام اسلامی با جدا کردن ایرانیان از اتصال به اینترنت جهانی امیدوارند سرکوب خونین‌شان علیه مردم خود را از بقیه جهان پنهان کنند!
قتل‌عام شهروندان و قصور همه جانبه دولت در کنترل همه‌گیری کرونا! فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی با دکتر مزدک دانشور جمعه ۸ مرداد ۱۴۰۰
1 کامنت
اگر آمریکا این اینترنت ماهواره ای را روی فضای تمام ایران فعال کند، فقط در عرض سه روز می تواند رژیم را مجبور به ارسال نمایندگانش پای میز مذاکره در وین کرده و همه شرائط خود را به جمهوری اسلامی دیکته کند
ایران – محکومیت‌های بین‌المللی همراه با اعتراضات سراسری مردم
از نگاه جهان: اعتراضات سراسری مردم ایران از خوزستان تا تهران – قسمت اول
هفته گذشته سرانجام دادگاه ايالتی نروژ رأی خود را در رابطه با پروندۀ شكايت اينجانب عليه كارفرمای سابق ام، صادر نمود.
1 کامنت
*این «فرجام نا بخردی ها ئی است » که مغایر با شعار «استقلال بانک مرکزی » این نهاد را عملاً به چاپخانه‌ای مطیع اوامر و در اختیار نیاز‌های پولی حکومت دقیقا بر خلاف «منافع ملی ایرانیان » بدل نمود .
در هر کار جمعی، زبان مشترک بنیادی‌ترین نیاز است. ایجاد ارتباط، انتقال اطلاعات، رسیدن به هم‌نظری و همگامی، بدون واژگان مشترک ناممکن است.
تاریخ حداقل یکصد ساله گذشته ثابت کرده است که آنچه که لیبرال دموکراسی غربی نامیده میشود، تنها به نابودی نظام های سوسیالیستی در کشورهای سوسیالیستی راضی میشود، نه چیزی کمتر از آن.
جامعه ایران برای خیز بزرگ اماده می شود. دو طیف در کشاکش مبارزات جاری می توانند نقش سازنده ویا ویرانگرانه ایفاء کنند.
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
این روز ها، همزمان با خیزش به جان آمدگان خوزستان و سراسر ایران، بسیارانی از خویش می پرسند که چگونه می توانند همدلی خود با مبارزه و مبارزان را عینی کنند و دست به عمل بزنند بدون آن که به استقبال خطر های