دیدگاهها

تجربه تاریخی نشان داده که حکومت اسلامی خود عین مصیبت برای ایران و ایرانیان است.
بسانی که من در برداشت خود از گفتار جناب سروش، در باره‌ی "خمینی بعنوان بزرگترین شخصیت علمی ایران" گفته بودم که: ایشان، ملّا خمینی را مسخره‌ی عالم کرده است، اینک در اثبات درکِ خود از برداشت ای
1 کامنت
آنچه که اروپایی ها در قرن نوزدهم در آفریقا کردند، امروز آمریکا در قرن بیستم قصد دارد در آمریکای لاتین انجام دهد.
در دنیای معاصر امروز، مع الاسف یکی از صفات بارز رهبران کُردها مظلوم نمائی و خزیدن زیر دست و بال ابرقدرتها و بستن امید بدانهاست.
1 کامنت
زندگی دقیقا در راهروی زندانی جاری‌ست که زنی با شکم برآمده از آن خندان و آرام عبور می‌کند (مبادا لیز بخورد)...
ساعتی پیش آقای حسن اعتمادی (1)، پدر هنرمند محبوب رها اعتمادی، در مصاحبه ای با آقای کیانوش توکلی در سایت ایران گلوبال، در مورد تبلیغات رسانه ای رژیم در ارتباط با اپوزیسیون، بحثی شنیدنی داشتند (2).
چهارشنبه سوری برای همه دوستان و همکاران ایرانگلوبال مبارک باشد، بنام انسانیت و عشق به انسان، دست همه اتان را با صمیم قلب می فشارم سازاخ
1 کامنت
نوروز در راه فردای ماست. بازهم او و شوق برانگیزی دلگرمانه اش می آید و قصد ساختنِ زندگی ویران در دل دشت و دمن ماتمزدهِ غم کاران دارد.
بر سر نام «میدان فردوسی» یا خیابان‌های «حافظ و سعدی» هم اختلافی نیست و بدین اساس می‌توان پذیرفت که ایرانیان در خصوص بخشی از هویت تاریخی و فرهنگی اشان توافق دارند.
به استنباط من جواب به سوالهای بالا میتواند مثبت باشد.
« سوسیالیسم دموکراتیک» که بر جامعه آزاد، تشکلهای آزاد و مستقل ، فعالیت احزاب مختلف، بر آزادی و برابری همه شهروندان تکیه کند، دموکراسی مستقیم و حداکثری را رعایت کند ارزش آزمایش دارد.
سایت متعفن امپراتوری دروغ وابسته به اطلاعات سپاه پاسداران که با بی اخلاقی مطلق و دروغپردازی گوبلزوار به نیروهای اپوزیسیون حمله می کند, در آخرین مطلب خود از حشمت رئیسی که همواره در برنامه های روزانه خو
حوادث سیاسی، اعتراضات عمومی و عصیانها بخشهای فقیر کشور، جنبش های اعتراضی خلق های ساکن در ایران، جنش زنان با اینکه فرصتی برای گرفتن حمایت از زنان کشور نیافته اما نهیب اش هم در درون کشور و هم در برون کش
گندیدگی در همان کاستِ مافیایی هیأت حاکمه ای است که همه ی اعضای آن، جز استثنائاتی، همگی معمم اند، همه با هم خویشاوندی نسبی و سببی نیز دارند و کلیه ی مواضع قدرت را میان خود تقسیم کرده اند....اگر سر گندی