دیدگاهها

همزمان با چنین تحولاتی، به آسانی اپلیکیشن های ایرانی(تولیدات داخلی مُلایان شیعه) و تحت کنترل کامل سیستم اطلاعاتی و جاسوسی دیکتاتوری آخوندی را نپذیرید و توسط تبلیغات گسترده آنها در اینترنت شکار نشوید...

" برای تقویت جنبش کارگری و رفع معضلات آن چه باید کرد؟"

فایل صوتی جلسه تلگرامی جمعه ۱۹ دی ۹۹
موضوع : برای تقویت جنبش کارگری و رفع معضلات آن چه باید کرد؟
میهمان: آیت نیافر ، فعال کارگری
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی برگزار میشود از جمله درگروه تلگرامی به یاد رفیق رئیس دانا برای اتحاد عدالت خواهان
https://t.me/joinchat/VDmNcphXJ7HBeRkq
انتشار از: 
شرکتهای توریستی ترکیە چارتهای مسافرتی یک هفتەای و یا بیشتر برای ایرانیان گذاشتە تا ضمن سفر بە ان کشورواکسن کرونا هم بە انان تزریق شود. این کار تجارت و درامد هنگفتی برای تورکها دارد و از این طریق ایرانیان را خواهند دوشید. با توجە بە ماهیت فرهنگی ایرانیان در چشم و هم چشمی بە ترکیە سرازیر خواهند شد.
در آماری که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سالهاست منتشر میکند، به این مهم اشاره داشته است که یک چهارم از جمعیت کشور( بنظر من از جمله شامل مردم عادی، سیاستمداران، سرمایه داران، اپوزیسیون داخل وخارج رژیم و غیره) به مشکلات روانی خفیف یا شدید دچار هستند. شاید خواننده این سطور تصور کند او یکی از آن چهار نفر نیست. بسیار خوب. اما اگر بپذیریم که یک چهارم جمعیت ایران دچار این مشکل هستند (که البته معنایش این نیست که صد درصد مردمان سایر کشورهای جهان صاحب عقل سالم هستند!) مسلما یک چهارم... ادامه نظر..
رهبر جمهوری اسلامی با این موضعگیری خود نشان می دهد کە همە چیز در این جهان برای او وسیلەای است جهت پیشبرد برنامەهای سیاسی ـ ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی. گروگانگیری مردم ایران این بار با وضوح بیشتری خود را نمایان می کند.
ما از خاستگاه منافع ایران و ایرانیان هنگامی قدرتگیری دمکراتها را به فال نیک می گیریم، که آنها 1) از به رسمیت شناختن حکومت اسلامی خودداری کنند، 2) ارزش های دمکراتیک، لائیک و سوسیال را سرلوحه سیاست قرار دهند و 3) پای خود را از بلوک ائتلاف دول ایران ستیز منطقه بیرون بکشند.
اولین تجربه تاثیر مخرب پوپولیسم دنیای مجازی و جذب افکار مردم ساده لوح و کم تجربه توسط دنیای مجازی، انتخاب ترامپ بود که دیدیم چه اختشاش و افتضاحی توسط هوادارانش در مجلس سنای آمریکا به بار آورد، و چگونه مهد دمکراسی را در دنیا به مخاطره انداخت، و امروز همان مرد قدرتمند حق ندارد در تویتر پیام بگذارد، و از ترس استیضاح همانند موش آبکشیده
در روزهای گذشتە هیئتی از فرانسە بهمراە وزیر خارجە ارمنستان از ارتساخ ( قرەباغ ) زیر نظارت نیروهای روسیە دیدن کردە کە اعتراض مقامات اذربایجان را بهمراە داشتە است. الهام علی اف در اعتراض بە سفر وزیر خارجە ارمنستان بە قرەباغ بهمراە هیئتی فرانسوی و زیر نظارت روسیە ارمنستان را تهدید بە جنگ با مشت اهنین کرد. علی اف گفتە کەبغیر از صلیب سرخ هیچ کسی حق سفر بە قرەباغ را ندارد. سوال اینجاست کە چرا در حالیکە اذربایجان خود را برندە جنگ میدانست انگونە عصبانی و از جنگ دیگری سخن میگوید؟ از این جهت و بنا
بیشتر صاحبنظران ناهماهنگی ها و نابسامانی ها و مدیریت ناتوان را عامل «آتش خودی» (به هواپیماها یا سربازان خودی) میدانند. این البته حقیقتی است. اما عامل دیگری بنام «وسوسه» را نیز نباید از نظر دور داشت. عبارت «انشالله گربه است» نماد یک اصل روانشناسی است که انسانها را وادار میکند که برای رسیدن به اهدافی که بسیار مورد علاقه شان است دست به اعمال مخاطره آمیزی بزنند. در این حالت مغز بخاطر لذتی که رسیدن به مقصود به فرد میدهد امکان اشتباه را کم جلوه میدهد و فرد وسوسه میشود و فاجعه ببار می آید.