دیدگاهها

بر اساس اصل صلاحیتی که قابل اعطا از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحدبه حضرتعالی است و حسب اصل صلاحیت جهانی تعقیب کیفری مسئولین و مرتکبین جنایت علیه بشریت، در تعقیب کیفری مسببان سرکوب و کشتار مردم معترض ایران که به شکل گسترده انجام شده و تمام مصادیق جنایت علیه بشریت و نقض قواعد آمره‌ی حقوق بین‌الملل را در پی دارد در خواست بررسی فوری امر را داریم.
تاکید استاندار تهران بر بازسازی و احیای سریع بانکها، پمپ بنزینها و فروشگاههای زنجیرەای کە اساسا دولتی و خصولتی هستند نشان از آن دارد کە حاکمیت بدون هیچ مشکلی آنی را کە مال خودش است سریعا بازسازی می کند، اما اموال صدمە دیدە مردم را نە.
جنبش و خیزشی چنین دلیرانه که اینک لرزه بر اندام سردمداران رژیم دزد و چپاولگر انداخته ، مغلوب نشدنی و شکست ناپذیر است.
روز یکشنبه ۲۶ ابان خامنه ای ولی فقیه ارتجاع همه تعارفات را به کناری گذاشت و در یک موضع گیری با “اشرار” نامیدن ملت بپاخاسته, از سه برابر شدن قیمت بنزین حمایت کرد و به این وسیله چراغ سبز سرکوب قیام کنندگان را به نیروهای سرکوبگر داد.
محمد علی اصفهانی     Mohammad Ali Esfahani
آیا زمان مبارزه ی مسلحانه ی توده یی فرا رسیده است؟
مقاله ی حاضر، دعوتی است از خرد جمعی به یافتن پاسخی برای این پرسش.
خبر اعلام شده و رسمی این است که نهاد نسبتا تازه تاسیس “شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا”، که تحت ریاست مشترک سران سه قوه با اختیارات وسیع حکومتی در حوزه اقتصاد، از سوی خامنه‌ای تاسیس شده، تصمیم به
آزادی شهرها از سلطه درنده خویان حاکم بر کشور آغاز شده است. بر اساس گزارش های رسیده از ایران، در برخی از شهرها مردم محلات ویا شهر را از کنترل حکومت اسلامی خارج کرده اند.
حمله به مراکزمالی (بانک ها و یا بعضا فروشگاه های بزرگ )، نیروهای سرکوب مثل کلانتری ها و بسیج و... و نیز برخی اماکن ونمادهای دولتی و بالأخره به امام جمعه ها و آخوندها و برخی نمادهای مذهبی-دولتی برجسته و پرمعناست. می توان آن ها را به عنوان نمادثروت، نمادقدرت و نماددینی سیستم تعبیرکرد. نشانگانی واضح و رمززدائی شده و بدون نیاز به تفسیر. از لحاظ ترکیب طبقاتی یکی از مهمترین نکات جنبش اخیرنقش و حضوربرجسته جوانان وابسته به اقشارتهیدست و حاشیه نشین ها و بیکاران است
با جرات میتوان گفت در تداوم مقاومت قهرمانان سرزمینمان علی رغم کشتار خونین و بیسابقه جنبش امید * وارد مرحله انقلابی شده است.گسترش موج جنبش در بیش از صد شهر از دلایل این ادعاست.شرکت همه ستم دیدگان خصوصا تهیدستان جامعه در نبرد قهرمانانه علی رغم کشتار و سرکوب خونین انان و پی گیری مبارزه در همه اشکال مقاومت و دفاع مشروع انان بسان نیروی عظیم اجتماعی مشابه روزهای انقلاب است.باور دارم که شعار *نان.کار.آزادی حکومتهای شورایی* محور تفکر مبارزاتی و انقلابیون واقعیست که پیروز مبارزات جنبش امید و انقلاب ازادی
سخنی با عطاالله مهاجرانی و توهین های ایشان به ملت ایران