دیدگاهها

(به بهانۀ گفتگوی م. بامدادان با م. صابر از حککا)
علیرغم این که حککا ادعا می‌کند که با دیگر احزاب کمونیست مانند حزب توده و دیگر جریان‌های کمونیستی تفاوت دارد ولی هسته و گوهر ایدئولوژیک آنها یکی است. حککا نیز مانند تمامی احزاب کمونیست جهان خواهان لغو مالکیت خصوصی و برپایی دیکتاتوری پرولتاریاست. این «اصول» در برنامۀ حککا نیز تأکید شده است:
هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را از طریق سیستم مدیریتی نمایندگی انتخاباتی خود تعیین نماید. شرایط تامین آزادیها بر پایه های احترام به منشور جهانی حقوق بشر باید این امکان را فراهم نماید تا مردم بتوانند اگر نمایندگان انتخابی آنها شایسته نبودند، یا خواستند کسان دیگری را به نمایندگی انتخاب نمایند، چنین امکانی برای آنها فراهم گردیده باشد.
“مهاجرت " بخش بیست چهارم
نمی توان از مهاجرت در افغانستان نوشت واز زندگی در کابل بی آن که از کارتیه سه سخنی بمیان نکشید عبور کرد.خانه ای که نبض جوان زندگی با شور و آرزودر هم می پیچید ودرهم پیوندی با خانواده هامجموعه مهاجرت راغنا می بخشید و قابل تحمل می ساخت.
ساختمان دو طبقه نسبتا بزرگی بود با ا
در تابستان شصت و هفت از بند ما سی و سه نفر اعدام شدند! بچه های گوهردشت را در سالن آمفی تئاتر و بچه های اوین را در حسینیه بزرگ اوین و یا زیرزمین ٢٠٩ دار زده بودند و هواداران مجاهدین زندان گوهردشت را نیز در سوله کنار نانوائی! کوهی از دمپائی ها روی هم ریخته بودند! دیگر هیچکس امیدی به زنده ماندن نداشت و همگیمان لحظه شماری می کردیم که نوبتمان فرا رسد! فرصتی که رژیم در انتظارش بود فرا رسیده بود تا هزاران زندانی سیاسی را به چوبه های دار بسپارد! .....
این نوع اتحاد در زمان تاسیس حکومت شیعی خمینی، هیچ تفاوتی با دوران سلطنت شاهنشاهی نداشت. جز اینكه پس از انقلاب ١٩٧٩ و روی کارآمدن دولت شیعه، روابط ایران و اسرائیل به اتحادی پنهان تبدیل شد، كه از طریق واسطه های همچو دولت عمان صورت می گرفت.
با توجه به مضمون و دلایل موضع گیری خصمانه غرب، و در راس آن فرانسه و آمریکا علیه ترکیه در خاورمیانه و دریای مدیترانه، درک این نکته مشکل نخواهد بود که هدف گیری شاهراه انرژی و ارتباط زمینی ترکیه - آذربایجان بوسیله ارمنستان عملی خودسرانه از طرف ارمنستان نمی تواند باشد، و نیست.
«جامعه» کنونی ما با چنین «تحلیل گران واقعی» و «روشنفکران» کاشفِ «روشنفکر» شیعی و «دستگاه دیپلماسی» روبروست که صرفاً قادراند مفاهیم در قالب ارزشهای شیعی بسازند یا نسبت به چنین مفاهیمی ممتنع باشند.

" همگرایی حول اهداف مشترک "

فایل صوتی جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی جمعه ۱۷ مرداد ۱۳۹۹
موضوع جلسه : همگرایی حول اهداف مشترک
میهمان برنامه : زهره تنکابنی : از اعضای مادران صلح، نویسنده کتاب ریشه در خاک، زندانی سیاسی سه دوره رژیم پهلوی، دهه ۶۰ و سال ۸۸
این جلسات هر جمعه ساعت ۹ شب به وقت ایران در کانال و گروههای مختلف تلگرامی از جمله گروه " به یاد رفیق رئیس دانا و برای اتحاد عدالتخواهان "برگزار می شوند https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXI2Bb3n0_ielg
انتشار از: 
طبقه ی حامی راس نظام (فاقد برنامه و نظم) در صورت ارتباط با آمریکا می بایست تغییر ماهوی را از سر بگذرانند و به عبارتی از نظامیان به سیاستمداران نقل مکان کنندکه مقدمات و موخرات این برنامه باهمه مسائل و مشکلات اقتصادی سیاسی- محصول ندانم کاری بطول 4 دهه...... با انتصخابات مجلس اخیر و حضور امثال قالیباف ها در حال طی شدن و گذرا ن دوران دگر دیسی است تا از تاک و تاک نشان اثری برجای بماند ... ودر این رابطه وعده هائی همزمان با نگارش مطلب فر موده اند ....
این امپریاایسم است که با ما مبارزه دارد و ما خواهان رهایی از چنگال های تهاجمی آنها میباشیم. این جمهوری اسلامی ایران و الیگارشی دزد و اختلاس گر ضد هر گونه آزادی انسانی میباشد که خون مردم ایران را چهل سال است در شیشه کرده است و ما خواهان رهایی از چنگال های ضد بشری آن میباشیم.