مقالات تحلیلی و علمی

شاید بتوان گفت سال ۹۷ در مقایسه با سه سال قبل از آن، ورزشی‌ترین سال ایران بود.
بدین اعتبار در بستر تشدید بحران اقتصادی و افزایش نارضایتی‌های اجتماعی، اکنون هر اقدام اعتراضی‌ای می‌تواند برچسب «ناامن‌سازی» دریافت نماید.
همه چیزمان به همه چیزمان می آید. ریاست رئیسی تداوم ابتذال جامع جمهوری اسلامی خواهد بود.
مبارزات فمنیستی زنان مسلمان برای عدالت جنسیتی همواره از دو سو مورد تشکیک قرار گرفته است, اول از سوی مسلمانان سنتی که نه تنها با برابری جنسیتی بلکه با لفظ فمینیست به عنوان مقوله‌ای غربی مسئله دارند و د
جناب آقای فرج سرکوهی در رابطه با اتهام اختلاس همسر آقای مهدی خلجی و نوشته های مربوطه از جمله نوشته بنده؛ در پاسخ به نوشتار فیسبوکی نویسنده بسیار محترم و سرشناس جناب آقای رضا فرخفال از الفاظ توهین آمی
2 کامنت
بسیاری از سران احزابی که دورانی سیاست را نیز تجربه کرده بودند و در پارلمان سیاسی کشور نماینده و در دولت نیز چندین وزیر داشتند، در میان دو کاندید رهبری سیاسی، یعنی "ملّا خمینی هشتاد ساله‌ی رساله
اگر این ضرب المثلی که می گوید: "من از رودخانه گذشته ام و تومی گویی پاهایم خیس است"، درست باشد که سد البته درست نیز هست، پس گفتارمن در باره‌ی ققنوس اعلام شده، موردی ندارد.آنهم پس از سخنان
صرفنظر از مجرم یا بیگناه بودن مرجان شیخ‌ الاسلامی آل آقا همسر آقای مهدی خلجی که اتهام او نه تنها در بیدادگاههای جمهوری اسلامی ثابت نشده است (چه برسد در یک دادگاه صالح), بلکه رسیدگی به پرونده وی
2 کامنت
قاسم سلیمانی به روایت فرماندهان نظامی آمریکا، در دیدارهای محرمانه با فرمانده سپاه قدس چه گذشت؟
گفتـاری از استاد مشیـری را کـه بسیار نیز دوستش دارم و او را در آگاهگـری اجتماعـی ایرانیان، می ستایم، در یک گفتگوی تلویزیونی به نام"سخنان استاد بهرام مشیری در باره رضا پهلوی" گوش می دادم. د
3 کامنت
اگر چه 99 درصد جامعه ترکیه مسلمان هستند، اما به شکل آشکاری جامعه‌ای چندگانه و ناهمگون است. شهروندان ترک به ایدئولوژی‌ها و فلسفه‌ها و باورهای متعدد و مختلفی گرایش دارند.
آنچه را ما ایرانیان نظام و حاکمیت می‌خوانیم و منظورمان خامنه‌ای است در الجزایر قدرت نامیده می‌شود.
بعقیده نگارنده, تصمیم راهبردی و استراتژیک برای تقسیم بلوچستان و تغییر بافت جمعیتی آن در درازمدت اتخاذ شده است و جمهوری اسلامی منتظر فرصت مناسب است؛ اگرچه در شرایط فعلی با چالش های فراوان اقتصادی و امن
در برنامه ۱۷ اسفند ۹۷ برای روشن شدن بسیاری از ابهامات نهفته در دو مستند تلویزیونی دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی و اینکه اهداف واقعی حاکمیت از تهیه این مستند چه میتوانسته باشد تصمیم گرفتیم گفتگویی با روح
1 کامنت