مقالات تحلیلی و علمی

آشنایی با آداب و رسوم سایر اقوام زیبایی بهتری به زندگی انسان می بخشد از جمله اقوام ایرانی،قوم ترکمن می باشند که در ترکمن صحرای ایران زندگی می کنند.فرهنگ و آداب و رسوم این قوم دارای تنوع بسیاری می باشد
از سده دوم پیش از میلاد مسیح مورخان و جغرافیادانان یونانی و رومی: پولیپوس‏۲۸ (تولد ۲۰۵ ق.م.)، استرابو-استرابون‏۲۹ (تولد ۶۳ ق.م.)، دیودور سیسیلی‏۳۰ و پلینیوس‏۳۱ (سده اول میلادی)، آریان۳۲ یوسف فلاویوس۳۳
جمهوری اسلامی، به مصداق ضرب المثل مرگ خوب است اما برای همسایه، با یافته های منتشر شده توسط پژوهشگران دانشگاهی، محققین و کارشناسان در مورد علل ریشه ای تروریسم انتحاری کاملا ً موافق است و به این یافته ه
نه تنها تضادی میان آموزی زبان های محلی، ملی و جهانی وجود ندارد، بلکه درست بر عکس، عدم آموزش هر یک از این زبان ها و یا آموزش غیر صحیح آنها، همه آنها را تخریب و از این راه مانع از رشد فرهنگی در خور و شا
شکی نیست که تمام جنبش های انقلابی که در آن دوره رخ می داد، به نحوی تحت تاثیر دولت نوپای اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی قرارمی گرفت.
گفته‌ مي‌شود که‌ مبارزه‌ي مسلحانه‌ هيچ نفعي براي مردم کردستان در پي نداشته‌ است. طرح اين قضيه‌ به‌ اين شيوه‌ اشتباه‌ است.
« این رسم رفتاری پیشگیرانه دارد زیرا راه را بر کسی که خطایی مرتکب شده و در شرایطی نابسامان مرتکب عملی ناشایست شده نمی‌بندد و به او این امکان را می‌دهد که اگر واقعا درمانده و وامانده به راستی نادم و پش
احزاب کوردی شامل هر چهار کوملە و هر دو دمکرات - بجز پژاک - مدعی کنار گذاشتن اسلحە هستند اما جوانان ملحق شده را آموزش نظامی میدهند و سپس آنانرا بصورت مسلح در کمپ ها برای روز مبادا نگهداری میکنند.
ورود اعتراضات و تظاهرات مردمی در اقلیم اهواز که به مناسبت 15 اپریل 2005 که جوانان عرب اقلیم هر سال به شکلی ان را گرامی میدارند، به مطبوعات غربی و عربی و در این اواخر در سایتها و تلویزیون های فارسی زبا
بنا به آمار درسال 2006 ایران دربین 20 کشور دارای بیشترین اقلیت، رتبه 20 را احراز کرد.
آینده سر زمین مان ایران در کف توانای شما فرزندان دمکرات و آزادیخواه است. شما خوب آگاهید که جهان تغییر نموده و ما داریم به دمکراسی و رعایت حقوق انسانها نزدیک و نزدیکتر می شویم.
با وجود سانسور رسانه‌ای، اخباری درباره سرکوب فعالان مدنی عرب در اهواز و چند شهر دیگر منتشر شده است. در چند روز اخیر در جنوب ایران چه گذشته است؟
ملت آذربایجان بدون ترس و واهمه در صحنه حاضر گردید و حتی کثرت جمعیت نیز تحت شعاع کیفیت شعارها قرار گرفت و رهنمود آن به قدری موثر بود، که جامعه روشنفکری ما را بهت زده کرد، که افکار واندیشه های سیاسی آذر
تجدّد در جامعۀ اروپا پی آیند ظهور تدریجی اندیشۀ آزادی فردی و، در نتیجه، رشد بالندۀ عقل نقّاد بود و نیز همراه با صورت‌بندی جامعۀ مدنی.
پس از جنگهای ایران و روس در دوران سلطنت فتحعلی شاه و شکست ایران و الحاق سراسر قفقاز به امپراتوری روسیه ، مردم داغستان به رهبری شیخ شامل ، علم طغیان برافراشتند و دهها سال با ارتش روسیه جنگیدند .