مقالات تحلیلی و علمی

مبارزه برای آزادی و آرزوی رسیدن به دمکراسی در جامعه چند فرهنگی ایران تاریخ دیرینه ای دارد.
گرچه ازاین سخنرانی به زبان آلمانی که به درخواست یکی از استادان محترم برای مدرسه عالی تعلیم و تربیت دانشگاه هایدلبرگ درترم تابستانی 1994 میلادی در نظر گرفته شده بود، حدود 16 سال می گذرد و تصحیح شده آن
اقوام ایرانی باید به چهار نکته اساسی توجه داشته باشند. اول شعارهای ضد استبدادی و دمکراتیک جنبش در کـُـلـّـیت خویش. دوم شعار نفی سلطه یک مذهب مشخص و در نهایت برابری مذاهب و ادیان.
حرکتی که هفت ماه پیش در اعتراض به تقلب گسترده انتخاباتی در جریان دوره دهم انتخابات ریاست جمهوری آغاز شد، در ادامه خود به یک جنبش گسترده مردمی علیه دیکتاتوری و برای کسب حقوق دموکراتیک، و به مهمترین چال
مطالعات‌ قومي در ايران، گذشته ازداشتن مشكلات مربوط به روششناسي (Methodology) ، هستي‌شناسي(Ontology) و معرفتشناسي (Epistemology)، ازيك مشكل اساسي ديگر رنج ميبرند و آن جنبه تابو بودن و ماهيت بسيار سياسي
جنبش سبزباهمه‌ تنوعات وتفاوتهای نظری که‌درساختارسیاسی واجتماعی اش دیده‌ می شود؛بنظرمی رسدکه‌ دریک نقطه‌بنیادی،همراه‌وهمسوبامنافع ملی ملتهای ساکن کشورقرارمی گیرد:بی اعتنائی به‌ سیستم واپس مانده‌ ولایت
برای مردمان پیرامونی ایران سرنوشتی جدا از سرنوشت مرکزنشینان ایران متصور نیست. دموکراسی در ایران یعنی آزاد شدن آنها از ستم و سرکوب و این یعنی یک گام بزرگ به سمت حل مسئلۀ ملی در ایران.
شرکت مردم تبریز و دیگر شهرهای آذربایجان در اعتراضات روز عاشورا نشان از هم پیوندی مبارزات مردم آذربایجان و مردم سراسر کشورمان دارد.
اخیرا جمعی از فعالین آذربایجانی در رابطه با شرایط سیاسی روز کشور بیانیه‌ایی را منتشر کرده‌اند.
بیش از 30سال از انقلاب گذشته است، گروهی که خود را قیم مردم می دانند با هزاران ترفند و حیله و جنایت حکم می رانند، هرگونه جنبش مردمی را در چهارگوشه کشور با نام اسلام، حفظ تمامیت ارضی و تأمین امنیت اجتما
متن سخنان عبدالستار دوشوکی در کنفرانس دو روزه اعدام (تزلزل رژیم جمهوری اسلامی و گسترش خشونت و اعدام) در کلن آلمان در روز یکشنبه ١٥ آذر ١٣٨٨.
برای رفع پديده شوم تروريسم و تامين امنيت مستمر درعرصه فراملی ، تا هنگاميکه ما با نگاهی اخلاقمند به آن رويدادهای نامطلوب و تروريستی که در کشورهای منطقه و جهان اتفاق ميآفتد نظر نياندازيم ، آنرا مورد انت
چهار ماه از انتخابات 22 خرداد می گذرد و حوادث پس از آن در بعضی از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران باعث به چالش کشیده شدن افکار و آرا فعالین حرکت ملی آذربایجان گردیده است و بحث های بسیار جدی در چگونگی
بعد از حملات متعدد جندالله بر علیه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ دولت تصمیم گرفت که سران عشایر را در این ماجرا دخیل کند و از آنها بخواهد که خود عشایر از طریق تشکیل بسیج عشایر،‌ با جن
برخلاف کسانی که ملیت های ایران را غائب بزرگ جنبش اعتراضی بزرگ ماه های اخیر کشور می بینند ، به نظر من ، نقش ملیت ها ( و به طور کلی مسأله ملی ) در این حوادث چشم گیر و انکار ناپذیر بود.