جهان

احزاب کوردی شامل هر چهار کوملە و هر دو دمکرات - بجز پژاک - مدعی کنار گذاشتن اسلحە هستند اما جوانان ملحق شده را آموزش نظامی میدهند و سپس آنانرا بصورت مسلح در کمپ ها برای روز مبادا نگهداری میکنند.
ورود اعتراضات و تظاهرات مردمی در اقلیم اهواز که به مناسبت 15 اپریل 2005 که جوانان عرب اقلیم هر سال به شکلی ان را گرامی میدارند، به مطبوعات غربی و عربی و در این اواخر در سایتها و تلویزیون های فارسی زبا
بنا به آمار درسال 2006 ایران دربین 20 کشور دارای بیشترین اقلیت، رتبه 20 را احراز کرد.
آینده سر زمین مان ایران در کف توانای شما فرزندان دمکرات و آزادیخواه است. شما خوب آگاهید که جهان تغییر نموده و ما داریم به دمکراسی و رعایت حقوق انسانها نزدیک و نزدیکتر می شویم.
با وجود سانسور رسانه‌ای، اخباری درباره سرکوب فعالان مدنی عرب در اهواز و چند شهر دیگر منتشر شده است. در چند روز اخیر در جنوب ایران چه گذشته است؟
ملت آذربایجان بدون ترس و واهمه در صحنه حاضر گردید و حتی کثرت جمعیت نیز تحت شعاع کیفیت شعارها قرار گرفت و رهنمود آن به قدری موثر بود، که جامعه روشنفکری ما را بهت زده کرد، که افکار واندیشه های سیاسی آذر
تجدّد در جامعۀ اروپا پی آیند ظهور تدریجی اندیشۀ آزادی فردی و، در نتیجه، رشد بالندۀ عقل نقّاد بود و نیز همراه با صورت‌بندی جامعۀ مدنی.
پس از جنگهای ایران و روس در دوران سلطنت فتحعلی شاه و شکست ایران و الحاق سراسر قفقاز به امپراتوری روسیه ، مردم داغستان به رهبری شیخ شامل ، علم طغیان برافراشتند و دهها سال با ارتش روسیه جنگیدند .
سیستان و بلوچستان درحالی که دروازه شرق به غرب محسوب می‌شود و استراتژیک‌ترین استان ایران برای تردد بین‌المللی محسوب می‌شود 17 واحد دانشگاهی و 2 مرکز تربیت معلم، یک آموزشکده فنی‌حرفه‌ای که در زاهدان مست
پان عربیست ها، پان ایرانیست ها و پان تورکیست ها و پانهای دیگر از این قبیل هرگز قادر نیستند گرهی از کار ملل آسیائی بگشایند.
بارها سر دبیر و سایر مسئولین سایت ایران گلوبال، از روی نیک پنداری و دامن زدن به برقراری زمینهءِ تفاهم و هم زیستی مسالمت آمیز در بین ساکنان جغرافیای ایران، از ما انتقاد کردند که در مورد مسائل قومی ملّی
با تاسیس سازمان فداییان شاخه تبریز مسئله ملی یکی از مسائلی بوده که در داخل سازمان مورد بحث بوده است. و مسئله ملی نوشته علیرضا نابدل نمونه عینی آن می­باشد.
درحقیقت جمهوری اسلامی بنا به آیات مؤکد قرآن مجید، حتا حق زندگی به پیروان آئین های به رسمیت شناخته نشده را نمی دهد، اگر بهمان زندگی دوگانه، مانند پدران خود ادامه ندهند.
رور صانع ژاله‌ د رروز بیست وپنج بهمن درجریان اعتراض عمومی مردم تهران و پرونده‌ سازی ‌حاکمیت برای ایشان با تاسی ازتصمیم گیریهای اتاق فکر جنگ نرم، ‌ به همراه‌ آخرین مورد یعنی قتل چهار کارمند محیط زیست د
حال بعد از گذشت بیش از سه‌ دهه‌ و این همه‌ تغییرات ودگرگونی در سطح جهان و بخصوص منطقه‌ ودستاوردهایی تاریخی خلق کورد که‌ اگر نگوییم مستقل می توان گفت کنفدرالیی باز در قسمتهایی از سرزمین تاریخی خودشان ،