جهان

بدانید آذربایجانی نیز نمی خواهد از این جنبش بی نظیر سبز به دور ماند ، او خوب می داند با تهرانی ها با حداقل یک سوم جمعیت ترکش ، با شیرازی و اصفهانی و ...
چرا برای اولین باراحکام قرون وسطایی قطع دست و پا در بلوچستان بمورد اجرا در می اید.
اکنون که موج اعتراضات ضد استبدادی سراسر ایران را فرا گرفته، وظیفه حرکت ملی آذربایجان و فعالین آن است، که با خواست های ملی، شعارها و زبان ملی خود (ترکی آذربایجانی) و با تمام توان درهر نقطه ایران به جنب
شرکت همه جانبه خلق آذربایجان و تمامی ترکان ایران در جنبش دمکراتیک اخیر مهمترین گشایش برای دستیابی این ملت به مطالبات برحق ملی خویش در ایران است.
موضع گيري روشن و بي پرده من در باره لزوم مشاركت آذربايجان و تركان خارج از آذربايجان در جنبش مدني جاري در ايران است. 1.
اين نوشته كوتاه گزارشي است از نكات مورد تأكيد در پانل تلويزيون گونآذ از در تاريخ 18 ماه ژوئن.
بدنبال كودتاي سياسي انجام گرفته در انتخابات اخير ايران، جو كاملاً ملتهب و متشنج، سراسر كشور را فراگرفته است.
در خصوص وقايع انتخاباتي و كودتاي سياسي اتفاق افتاده، واكنشهاي متفاوتي در بين فعالان حركت ملي آذربايجان مطرح مي شود.
به دنبال مشارکت وسیع مردم در انتخابات اخیر ریاست جمهوری و شکست سنگین احمدی نژاد در صندوقهای واقعی رای مردم، جناح سپاهی و اطلاعاتی رژیم و روحانیون حامی خامنه ای و جنتی تصمیم به اجرای یک کودتای انتخابات
اگر لسانی با دلیل، برهان و تلاشهای مسالمت آمیز سعی در نشان دادن عقب ماندگی سرزمین مادری اش به ایرانیان و جهانیان بوده و خواهان سهم ملتش در تعیین سرنوشتش است، کاوه ی بیات با بی شرمی مدعی می شود که، « ط
بر اساس نظر تحليلگران امنيتي و سياسي داخلي و خارجي، بمب گذاري ها و آشوب راه افتاده در بلوچستان به احتمال قوي توسط جناح حاكم (اصول گرايان) جهت امنيتي كردن فضاي سياسي كشور راه افتاده است.
مردم ایران بدانند که رژیم میخواهد مبارزات مردم بلوچ را به جنگ بین شیعه و سنی ویا بلوچ و فارس بکشاند، در حالیکه مبارزات اهلسنت و بلوچ‌ها فقط متوجه جمهوری اسلامی است، نه اهل تشیع و فارس ها.
مساله ملیت های غیرفارس در ایران، مساله جدیدی نیست بلکه ریشه های آن به آغاز سده بیستم می رسد. در واقع با انقراض سلسله قاجار و برآمدن خاندان پهلوی، ستم ملی ونابرابری قومی عینیت پیدا کرد.
در مورد آزادي اختيار و انتخابات ضرب المثلي است كه مي گويد شما كاملا مجاز و آزاد هستيد هر رنگي را انتخاب كنيد بشرط آنكه آن رنگ سياه و يا سبز باشد.
شورای عالی انقلاب فرهنگی ماده تدریس ۲ واحد درسی زبان و ادبیات مربوط به زبان‌های اقوام در دانشگاه‌ها را تصویب کرد.