جهان

یکی از اهدافی که به نظر می¬رسد اسرائیل از نقش آفرینی در بحران قره باغ با حمایت نظامی - اطلاعاتی به آذربایجان به دنبال آن است ایجاد عمق راهبردی برای تامین منافع امنیتی خود از طریق ایجاد شکاف بین ایران
.
1 کامنت
در ماه‌های مارس و آوریل گذشته با کاهش ناگهانی قیمت نفت و تعطیلی دکل‌های حفاری و ورشکستگی برخی شرکت‌های نفت شل، دولت ترامپ در پی مذاکرات متعدد با سران روسیه و عربستان توانست این کشورها و بقیه کشورهای
با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و پیدایش دولتهای مستقل علاقه برای شناخت تاریخ جمهوریهای نو پا ، هم در داخل و هم در خارخ اتحاد جماهیر شوروی سابق ، بطور روزافزونی افزایش یافته است.
پایان جنگ سرد و فروپاشی کمونیسم یک پیام واضح برای لیبرال‌ها و محافظه‌کاران آمریکایی داشت: نظام جهانی به سوی صلح پایدار جهانی، گسترش دموکراسی و همکاری دولت‌ها در چارچوب سازمان‌ها و قوانین بین‌المللی در
1 کامنت
سپس پاشینیان پرنسیپ های 2017 مادرید را که با وساطت گروه مینسک(به ریاست مشترک روسیه ، آمریکا و فرانسه) بوجود آمده بود و استاتوی جداگانه ای برای قره باغ تعیین می کرد را ، زیرپا گذاشت و علام نمود « قره ب
در حالی‌که اذهان مردم جهان در این روزها مشغول نتایج انتخابات آمریکا است، یکی از عناوین فرعی این کارزار انتخاباتی و کش‌وگیر سیاسی در جامعه آمریکا، مبارزه میان افراط‌گرایی و نژادپرستی و ارزش‌های مبتنی ب
هیچ کس نمی‌داند تاکنون چند نفر در جنگ بر سر قره‌ باغ کشته شده‌اند. رئیس جمهور روسیه اخیرا گفته بود حدود پنج هزار نظامی و غیرنظامی جان خود را از دست داده‌اند.
زمانی‌که هانتینگتون کتاب «برخورد تمدن‌ها» را منتشر کرد، مورد اعتراض نویسندگان و دانشمندانی از گرایش‌های مختلف فکری قرار گرفت.
علیرغم گردن نهادن ملل تحت ستم اتحاد جماهیر شوروی به تقسیمات بلشویکی به ویژه استالینی حدود ثغوری رعایت می شد.
هر سه سی ساله دیگر نیز همین اندیشه را دارند که بر سرملک خانوادگی برگردند.
ممنوعیت شدید ویروس کرونادر کشور دانمارک موجب شده است که خانواده های عمدتا مسلما ن ساکن دانمارک ؛ عروسی ها و جشن های خود را به سوئد منتقل کرده اند ، جایی که می توانند با صدهانفر مهمان ، عروسی های خود ر
در تصویر رهبران طالبان را در حال دعا کردن برای شفایافتن ترامپ از کرونا می بینید، و الان هم تنها ساعاتی قبل از سوم نوامبر و انتخابات امریکا، در صفحات (امارت اسلامی افغانستان - گروە تروریستی طالبان) در
مطبوعات جانبدار، ارمنستان را آخرین سنگر مسیحیت درمنطقه می نامند که توسط مسلمانان خونریز آذربایجان مورد هجوم واقع شده است ، افکار عمومی وسیعا با ارتباطات سیاسی تهاجمی ارمنستان که حقایق تاریخی و قوانین
در یک نگاە ستروکتورالیستی و با توجە بە دو مولفە تضعیف بیشتر آمریکا در سطح جهان در دوران ترامپ و عدم جوابگوئی سیاستهای دولت او در رابطە با اقتصاد در بزنگاە بحرانهای عموم بشری، ساختار قدرت در آمریکا منط