مقالات تحلیلی و علمی

پرستوها زیبا و سکسی اند. باسواد و خوش صحبت و تحصیلکرده اند.
آقای توکلی گرامی، من یک سخنرانی یکساعته درباره پیدایش و جایگاه شیروخورشید دارم، نشانی اش را برای چند مین بار می گذارم، تا اگر خواستید آن را در سایت تان هم بگذارید.
3 کامنت
نزدیک به چهار دهه است که آب‌های خلیج فارس آرام نبوده‌ و گاه به گاه صحنه رویارویی ایران با آمریکا و متحدان منطقه‌ای آن شده است.
اقدام 14 نفراز کنشگران سیاسی درون کشور در طرح جسورانه یک "نه آشکار به جمهوری اسلامی" یک نقطه عطف در مبارزات میهن دوستان دلسوخته درون کشور بود.
- - چرا جمعیتی که بیش از سه چهارم آن نقشی در روی کار آمدن رژیم نداشته‌اند و آینده‌ی خود را در مخاطره می‌بینند اقدامی‌نمی‌کنند؟ -
موقعیت احزاب سیاسی جاافتاده (سنتی) در اذهان شهروندان جهان غرب ضعیف شده، آن هم در شرایطی که موجِ پوپولیسم هر روز بر بخشی وسیع‌تر از عرصه سیاسی چیره می‌شود.
به موجب نظریه ی حاکمیت قانون استقاده خودسرانه و مستبدانه از قدرت در تصمیم گیری های حکومتی مردود است.
تاریخ ۲۱۹ساله ایران نوشته شده توسط لژ های فراماسونری انگلیس در طی این سالها تمامی استانهایی که معادن زیرزمینی (نفت و طلا و...)داشت توسط برنامه های لژهای فراماسونری انگلیس از مام میهن جدا شد (
درسال ۲۰۰۱ انگلیس با حمله نظامی علیه کشور عراق (یکی از اعضای سازمان ملل ) برای اولین بار پس ازجنگ دوم جهانی به دنیا پیغام داد که اگر من (و امریکا ) تصمیم بگیریم هر کاری در این جهان, ولو جنگ و کشتار ان
طبق منطق نتانیاهو باید با «آزمایشات دی ان ای» اعقاب حتیان و اموریان و کنعانیان و فرزیان و حویان و یبوسیان را یافت و سرزمین فلسطین را به آنها واگذار کرد چرا که به هر حال ممکن است حداقل یک فرد از این اق
سوی دیگر ماجرا فروپاشی دولت-ملت‌های قدیمی است، همزمان و در شرایطی که مردم جهان برای یافتن فضاهای قایل‌زیست در سیاره‌ای که بیش از همیشه گرم شده، توی سر و کله هم می‌زنند.صحنه وقوع ماجرا اروپاست، حدود چه
نیروهای سیاسی به همه چیز باطل میاندیشند به جز استراتژی انقلاب دموکراتیک. اغلب آنها انقلاب دموکراتیکی در پیش رو نمی بینند. و گفته و ناگفته از انقلاب گریزان و متنفراند.
6 کامنت
در حالی که بحث بر سر کمدی - تراژدی «برجام» در سطوح گوناگون ادامه دارد، بسیاری از ایرانیان معتقدند که این زد و بند مشکوک مانند دیگر مشکلات ایران در دو سده اخیر کار انگلیسی‌ها بوده است.
۵۰ سال پیش وقتی نیم دو جین افسر پلیس نیویورک در یک شب گرم تابستانی به یک میکده پاتوق همجنسگراها که توسط مافیا اداره می‎شد حمله کردند، اصلا نمی‎دانستند این کارشان سرآغاز جنبشی می‌شود که زندگی نسل‎های ب
رسانه‌های آمریکا در یک هفته گذشته علاوه بر پوشش اخبار مربوط به ادامه تنش میان تهران و کاخ‌سفید از جمله توقیف نفتکش ایرانی شکوه یک در تنگه جبل الطارق، به رویدادهای دیگری پرداختند که از نظر آنها به طور