جهان

امروزه نیز جنبش ملی آذربایجان بیش از آنکه در پی کسب حمایت خارجی باشد باید بدنبال متفقین داخلی بگردد که در صدر آنها جنبش‌های سایر ملت‌ها قراردارد که بطور مشابه درمعرض سیاست‌های شوونیستی هستند.
طي بررسي‌هاي بعدي، توجه ما باز هم جزئي تر و دقيق تر شد، به طوري که پس از طبقه بندي جوک‌هاي قوميتي و جاي دادن انها در ۸ گروه توانستيم تعدادشان را با درصدهايي مشخص کنيم که به شرح زير است: جوک‌هاي ترکي:
اهمیت ژئوپلتیک کوردستان در زمان کنونی از چارچوب مناسبات ترکیه‌ ـ ایران خارج شده‌ است. از آغاز سده‌ 19 سرزمین کوردستان وارد حوزه‌ ی منافع استعماری روسیه‌ و انگلستان و از اواخر همان سده‌، آلمان شد.
زبان مادری جزء لاینفک وجود آدمی است و با سلول های بنیادی وجود او گره خورده است.
به دنبال اعلان استعفای دکتر محمود علی چهرگانی از رهبری حزب بیداری ملی آزربایجان جنوبی موجی از دستگیریها شروع گردید.
بابک خرمدين فردي ايراني بود و اغلب دشمنان‌اش نيز همان ترکمنان مزدور خليفه (يعني معتصم ترکزاد) بودند.
چنگیز آیتماتوف نویسنده ی نامدار قیرقیزستان در رمان روزی برابر یک قرن بر اساس یک افسانه، آدمهائی را به تصویر می کشد که مبدل به مانقورت شده اند.
با تلاش در جهت فاناتیک و عقب مانده جلوه دادن آن و خلع سلاح جوانان از یگانه مورس تلگرافی اتحاد و همبستگی و شور شوق، با نوشتن مطالبی اینچنینی توتم گرایی، اسطوره گرایی و بوزقورد ها در جنبش ملی – دمکراتیک
مبارزه برای تحقق مطالبات بحق اقوام، بخش جدائی ناپذیر از مبارزه آزادیخواهانه و دمکراتیک ملت ایران است و نیروهای آزادیخواه و دمکرات، نباید پرچم این پیکار را بدست فاشیسم قومی بسپارند و اجازه دهند جنبش آز
تاريخ و تمدن ايرانزمین، هماره، بر پايه چندگانگى قومى و گوناگونى فرهنگى استوار بوده است. اقتدار و سيادت زبان فارسى، تنها پس از جنبش مشروطيت پديدار گشت.
بلایای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی که در عرض این ٨٥ سال جهت نابودی هویت و موجودیت ملت تؤرک آذربایجان توسط راسیستهای فارس صورت پذیرفته، که در هیچ کجای دنیا شاهد اینچنین ظلمی نمی توانیم باشیم، بطوری که اک
ارتجاع پان اسلامیستی در 31 سال گذشته جامعه و ملت ما را با حربه دین شقه شقه کرده و کشور را به پرتگاه سقوط نزدیک کرده است.
سال‌ها ست که میگويیم و نیز نوشته‌ایم که جنبش ملی آذربایجان بخشی از مبارزه‌ایست که در راه برقراری دمکراسی در ایران جریان دارد.
اگر راستای روند حرکتی انسان نوین را در مسیر انسان گلوبال یا انسان جهان وطنی بنامیم، آیا این انسان هوّیت ملّی خود را از دست میدهد، یا اینکه هوّیت ملّی بمثابه ژنهایی که بنیه های ساختاری او را تشکیل میده
دکتر کاظم علمداری در نوشتاری زیرعنوان بازخوانی مفاهیم استقلال و استعمار به یک مشکل اساسی در ذهنیت فرهنگی ما ایرانیان اشاره کرده اند که ما از کلمه استقلال تنها مفهوم استقلال سر زمین و دولت را درذهن دار