جهان

چهار ماه از انتخابات 22 خرداد می گذرد و حوادث پس از آن در بعضی از شهرهای بزرگ ایران از جمله تهران باعث به چالش کشیده شدن افکار و آرا فعالین حرکت ملی آذربایجان گردیده است و بحث های بسیار جدی در چگونگی
بعد از حملات متعدد جندالله بر علیه نیروهای انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی،‌ دولت تصمیم گرفت که سران عشایر را در این ماجرا دخیل کند و از آنها بخواهد که خود عشایر از طریق تشکیل بسیج عشایر،‌ با جن
برخلاف کسانی که ملیت های ایران را غائب بزرگ جنبش اعتراضی بزرگ ماه های اخیر کشور می بینند ، به نظر من ، نقش ملیت ها ( و به طور کلی مسأله ملی ) در این حوادث چشم گیر و انکار ناپذیر بود.
اين حرکت نشان ميدهد که گرايش ملت ترکمن درمنطقه با گرايش مسلط درجامعه که همان پروسه آزاديها وحقوق دمکراتيک است ،همراه بوده وازآن جدا نيست.
چگونه‌ است که‌ احزاب کردی در اين شرايط مشخص نيروهای رزمی و علنی خود را به‌ داخل فرستاده‌اند؟
نتیجه مطالعه ای در سال 2000 نشان می دهد که از پایان جنگ جهانی دوم تا سال 1997 حدود 125 جنگ صورت گرفته است که 80 مورد آن به نحوی مربوط به جنگهای ملیتی و مذهبی بوده است.
دولتها باید امکان تحصیل به زبان مادری را در مدارس فراهم بیاورند و تمامی ارگان های دولتی باید در سطح بالایی خدمات چند زبانی ارائه دهند .
مهمترین عامل سکوت آذربایجان این نکته باشد که اعتراضات سالهای اخیر آذربایجان و مطالبات مردم ، جز موارد انگشت شماری عموما با بی توجهی و بایکوت گروهها و شخصیتهای سیاسی ، احزاب ، روشنفکران و رسانه های مرک
واقعیت اینست که گفتمان عقلانی چپ مارکسیستی در میان احزاب و سازمانهای متعلق به این گرایش در جامعه فارس ایران را بیشتر میتوان در ادبیات سیاسی راه کارگر جستجو کرد.
بدانید آذربایجانی نیز نمی خواهد از این جنبش بی نظیر سبز به دور ماند ، او خوب می داند با تهرانی ها با حداقل یک سوم جمعیت ترکش ، با شیرازی و اصفهانی و ...
چرا برای اولین باراحکام قرون وسطایی قطع دست و پا در بلوچستان بمورد اجرا در می اید.
اکنون که موج اعتراضات ضد استبدادی سراسر ایران را فرا گرفته، وظیفه حرکت ملی آذربایجان و فعالین آن است، که با خواست های ملی، شعارها و زبان ملی خود (ترکی آذربایجانی) و با تمام توان درهر نقطه ایران به جنب
شرکت همه جانبه خلق آذربایجان و تمامی ترکان ایران در جنبش دمکراتیک اخیر مهمترین گشایش برای دستیابی این ملت به مطالبات برحق ملی خویش در ایران است.
موضع گيري روشن و بي پرده من در باره لزوم مشاركت آذربايجان و تركان خارج از آذربايجان در جنبش مدني جاري در ايران است. 1.
اين نوشته كوتاه گزارشي است از نكات مورد تأكيد در پانل تلويزيون گونآذ از در تاريخ 18 ماه ژوئن.