جهان

طرح چند سوال درباره‌ی بیانیه‌ی آقای مهدی کروبی --- در بند ۱ بیانیه‌ آقای مهدی کروبی آمده‌ است: اصول معطل ‌قانون اساسی را اجرا خواهم کرد.
اعتراض به کار مذموم آفای خاتمی ، اگرچه سمبلی است از نارضایتی مردم آذربایجان به تبعیضهای موجود و برای تغییر جو فعلی ضروری می باشد ، اما باید با درایت منافع احتمالی آن را درمقابل هزینه هایش بسنجیم.
رهبر جريان چپ بعداز 25 سال زندگي در خارج، هنوز توهين راسيستي به هموطنان ترك و عرب خود را بهترين تفريح خود ميشمارد.
نبايد براي واژه ها يقه يكديگر را پاره كرد. فدراليسم نيز بعنوان يك مقوله نسبي و قابل انتقاد از هيچ قدوسيتي برخوردار نيست.
ايران از جمله سرزمين هايی است که از ديرباز متشکل از اقوام گوناگون بوده و بر خلاف توهم توطئه انگار، همواره اين اقوام بوده اند که وحدت سرزمينی را حفظ کرده اند.
يكى از مشكلاتى كه جامعه ايران را با خطر از هم پاشيدگى مواجه كرده است، بحران قومى- ملى است.
مثل همه جای ایران، بحث داخل تاکسی گرم می شود و راننده از وضعیت آب شرب شهر شکایت می کند. از اینکه هنوز گاز شهری به زاهدان نرسیده است.
حمایت از تشکیل چنین شورایی ضروری بوده و می بایستی هر چه بیشتر فعالان را به ایجاد این جمع ها ترغیب نمود.
درست است که آذربایجانی‌ها در جامعه‌ی ایرانی ادغام شده‌اند و بعد از فارس‌ها دومین قوم حاکم در ایران به شمار می‌روند، ولی وقتی پای حقوق فرهنگی به میان می‌آید، آنها از همان مسایلی رنج می‌برند که درد مشتر
در اوايل ماه جاري اوريل جلسه دو روزه اي تحت عنوان حقوق بشر، دمكراسي و فدراليسم در پارلمان اروپا برگزار شد كه در آن بنده نيز شركت و در مورد تمركرزدايي و فدراليسم سخنراني كردم.
فاخته زمانی در این باره که مسئله قومی چه ارتباطی با این کنفرانس و بحث نژادپرستی دارد، می‌گوید: «در کشورهایی که ما زندگی می‌کنیم، مثل کانادا، آمریکا و یا اروپا، وقتی به ملتی توهین می‌شود و یا ملتی به‌خ
از تعارفات معمول که بگذریم خود مختاری و خودگردانی نام هایی فریبنده برای همان تجزیه طلبی است.
پارلمان اروپا نیز ضمن مثبت خواندن آن،صریحاً اظهار کرده‌که:صدای شما(ملل تحت ستم ایران)شنیده می شود و خوشحالی خود را نیز ازاینکه‌ ملیتهای گوناگون ایران، با هم و در کنار هم، با ایجاد فضایی دوستانه و قانو
فدراليسم بر حسب تعريف چيزی نيست جز تفکيک و تقسيم قدرت متمرکز سياسی بين حکومت مشترک مرکزی و مناطق مختلف يک کشور بر اساس اصل سوبسيدياريتی.
پیش از آغاز بحث پان ترکیسم، نظر و توجه به برخی از مفاهیم به درک و شناخت مطلب یاری می رساند. از این رو نخست به نام ترک و پیدایش آن در تاریخ پرداخته می شود. ترک ها از ملل کهن در تاریخ اند.