رفتن به محتوای اصلی

نامه یک دانشجوی سابق دانشگاه تبریز ،هم دوره جناب پزشکیان به ایشان.

نامه یک دانشجوی سابق دانشگاه تبریز ،هم دوره جناب پزشکیان به ایشان.

 

آقای پزشکیان شما نه با شهامتید و نه دلسوز این ملت !و نه وجودتان لبریز از عشق به این سرزمین مورد تهاجم قرارگرفته ،توسط مشتی ابن الوقت بی مایه وفرصت طلب که بنام ساختن ام القرای اسلامی خط بطلان بر تاریخ کهن آن کشیده اند.

از این روی شما را مورد خطاب قرار می دهم ،که آن دیگر کاندیدا های شناخته شده چنان کارنامه کثیفی از جنایت ،دزدی ،اختلاس ، سرکوب و زیر پا نهادن تمامی موازین اخلاق در عملکرد خود دارند که جائی برای مورد خطاب قرار گرفتن نمی گذارند .

چگونه می توان جنایتکاری چون پور محمدئ را که از عاملین اصلی کشتار های سال شصت هفت بود مورد خطاب قرار داد ؟

چگونه میتوان از سرداری که هنوز نشستن بر ترک موتور جنایت پیشه ای بدتر از خود وسرکوب مسلحانه دانشجویان معترض و دادن طرح محاصره گاز انبری آنها را از افتخارات خود می داند. انتظار داشت که با عشق به مردم قدم در عرصه این مضحکه نهاده باشد؟

آن چند تای دیگرهم رقمی نیستند که روی آنها لازم به مکث باشد .چرا که آبرو باخته تر وبی مایه تر از آنند که حتی قابل شمارش باشند .

تمامی این لعبتگان در آمده از صندوق شورای نگهبان ، کاسه لیسان و پای بوسان دستگاه رهبری ومجریان بی سوال مطامع رهبرند.

مردم این ها را بهتر از هر کس می شناسند.

می ماند شخص شماکه متاسفانه در این دوره بعنوان محلل وارد بازی شده اید. محللی که وظیفه دارد حکومت سه طلاقه شده جمهوری اسلامی از طرف مردم را چهره موجه ببخشد. محللی که از یک وجاهت نسبی اجتماعی و تحصیلات واقعی حاصل شده به بهای رنج وکوشش بر خوردار است ."نه مانند کارنامه افشا شده تحصیلی ذاکانی که شرم آور است ونشان دهنده عمق فاجعه ای که برمراکز تحصیلی رفته است ."

آقای پزشکیان شمابهتر از همه می دانید که نه شخص رهبرونه شورای نگهبان عاشق شما وابروی شما نیستند .آنچه که آنها را به قبول حضور شما وا دارکرده مایه گذشتن ازاندک اعتبار شما برای گرم کردن تنور سرد شده انتخابات وکم کردن از میزان وجاهتی است که رژیم با عمل کرد خود طی چهل سال از کف داده است .

مطمئن هستم کسی که توانسته طی سالها صندلی نمایندگی خود را در مجلسی متشکل از گرگانی که خود بهتر از هر کس ماهیت آن ها باخبرید نگاه دارید .از پس وپیش این مضحکه انتخابات بیشتر از هر کس با خبر است.

انصافا بگوئید ؟ آیا حضورطولانی مدت شما در این مجلس استصوابی توانسته نقشی در تصویب لایحه هائی بنفع ملت ایفا کند ؟

وجدانتان را قاضی کنید که آیا شما حتی یک بار هم توانستید در برابر منویات رهبرو حکم استصوابی او بیاستید و مانع از تصویب دهها لایحه ارتجاعی بگردید که از طرف رهبر دستگاه های نظامی امنیتی و دیگر مراکز قدرت به مجلس حقه شده است؟

مسلما نه ! چرا که از نظر من شما حسابگر تر از آن هستید که منافع خود را قربانی منافع ملت کنید. راز طولانی ماندن شما در این مجلس هم قبل از آن که نشانه حمایت مردم از شما باشد نظر لطف رهبریست که تنها تائید کنندگان خود را اجازه ماندن می دهد . نکته ای که در این مناظره های تلویزیونی هم ابائی ازنشان دادن این وابستگی ندارید. در همین بازی انتخابات که بعنوان مدافع امین و خدمتگزار ملت پای در میدان نهاده اید نیز در سر پیچ ها وسوالات مشخص مردم ،نه تنها جواب مشخص ندادید بلکه رندانه گفتید که در تمامی مسائل از رهنمود های رهبرتبعیت کرده وخواهید کرد .

اکثریت مردمی که از شخص خامنه ای نفرت دارند و دلیل نیامدنشان بپای صندوق رای از نحسی وجود او و بلائیست که بر سر این مردم واین سرزمین آورده . آن وقت انتظار دارید مردم بشمائی که چنین رهبر، رهبر می کنید."حال با چه منظور وهدفی که اصلا مهم نیست" وهیچ برنامه و چشم انداز مشخص برای خروج از این فلاکت دست ساز شخص خامنه ای ونیروهای سرکوبگر نظامی وامنیتی ندارید و هیچ ایرادی برعملکرد شخص خامنه ای نمی گیرید.اعتماد کرده و بمیدان درآیند ؟

شما که خود را فردی آلوده نشده در این حکومت آلوده می دانید.آیا براستی نمی دانید که قادر به هیچ گونه جوابگوئی به نیاز هائی نیستید که جامعه طلب می کند و رهبر سرکوب ؟

شما که نه می توانید موضعی روشن وقاطع نسبت به حجاب اجباری این دو متر پارچه که برای تحقیر زنان وگرفتن حق انتخاب نوع پوشش که از بدیهی ترین حق یک زن است . بگیرید ! و نه می توانید از سرکوب و کشتار هزاران جوان این سرزمین در جریان جنبش مهسا سخن بمیان آورده و سرکوبگران را محکوم کنید! شمائی که حتی قادر نیستید هم کلام با کسانی نگردید که از قطع انترنت در آن روزهای سرکوب دختران وپسران دفاع می کنند ،باشید .شما ئی که معنای سبک زندگی که امروز جوان ونوجوان ایرانی آن را دنبال می کند عمیقا درک نکرده اید! "آن سیک از زندگی آزاد و توام با خرد و آینده نگری که میلیون ها جوان ایرانی دنبال می کنند و رهبر خودشیفته که خودرا عقل کل ومحور عالم می داند مخالف این سبک از زندگست ."َشما در کجای این انتخاب قرار دارید ؟ مسلما در طرفی که شخص خامنه ای نشان می دهد.

تصویر

با چنین سمت گیری آیا هنوز اعتقاد دارید که نسل جوان که تعین کننده سرنوشت حال و آینده این سرزمین است بشما اعتماد کند ؟

شمائی که در فردای انتخابتان اگر در برابر اوج گبری مجدد جنبش مهسا و شعار "زن ،زندگی،آزادی " قرار گیرید بیگمان در برابر آن خواهید ایستاد.

شمائی که نه شهامت تائید انتقادات آن دانشجوی دلیر و آگاه را داشتید که در برابرتان ایستاد وگفت که پرای چه وبچه دلیل در این انتخابات شرکت نمی کند ونه شهامت این که به دستگیری شبانه او توسط نیروهای امنیتی رژیم اعتراض کرده و برای آزادی بی قید وشرط او اقدام کنید. با چه روئی خواهان آرای میلیون ها جوانی هستید که آن دانشجوی دلاور و رو راست با خود و هم نسلان خود از ستم رفته بر این سرزمین و مردم آن گفت .با شهامت و بدون لکنتی که تمام آلوده شدگا ن به این دستگاه حکومتی دارند از عدم شرکت هم نسلان خود در این انتخابات سخن گفت.

آقای پزشکیان شهامت اخلاقی یک نماینده که خود را شایسته نمایندگی مردم می داند .باید بدان اندازه باشد که پشت سر منتقد خود بیاستد ومانع از دستگیری و شکنجه وارعاب او گردد. شما در چنین قامتی نبودید و نیستید.

اگر چنین بود! هرگز تحقیر ایفای نقشی که مصلحت کوتاه مدت رژیم بر عهده شما نهاده نمی پذیرفتید ! وبا چنین سر شکستگی در آرزوی رسیدن به حجله ریاست جمهوری از اندک اعتبار خود مایع نمی گذاشتید.

بقول آقای بازرگان اعطای چاقوئی که دسته اش دست رهبریست به لقایش می بخشیدید و نشان می دادید، که هنوز وجدان بیداری دارید وبا علم به بازی تلخی که بر علیه این مردم واین کشور جریان دارد حاضر به ادامه این نقش خوار کننده نیستید همین .

" نود در صد جوان ها دنبال این هستند که رای ندهند ! نه این که به چه کسی رای بدهند.من بشخصه کسی هستم که آنها را تشویق می کنم که رای ندهند ." همه آن چیزی که این نسل می توانست بشما بگوید و آن جان شیفته در سیمای یک دانشجوی آزادی خواه در برابرتان ایستاد وگفت جواب شما چه بود؟ او اکنون کجاست؟ او که از زبان این نسل با شما سخن گفت .

ابوالفضل محققی دانشجوی دانشگاه تبریز هم دوره شما که خود روزی که با هزاران امید به آزادی کاندید اولین مجلس بعد انقلاب درتبریز بود. دانشگاهی که شما در تسویه دانشجویان آن کم نقش نداشتید .

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

ایران گلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
باز فتوا بنفع راست ایرانشهری

سالام
تمام این نامه را ونظر عزیزان راخواندم،
من با اشخاص کاری ندارم،
تفکراتشان مطرح است،
اسم‌ها اگربیاید،
دراصل خودشان کی هستند،
کی بودند،
برایم مطرح نیستند،
نگرش‌ها برایم مهم می‌باشند.
ازاین نامه بنظرم ،یک نامه ساده بود،
من می‌توانم، ده برابرتند،شدیدتر ،کوبنده تر
ازاین نامه بنویسم،
حتی میتوانم ،با مدرک تند
و تیزبنویسم،
نویسنده این نامه بنظرشماها
بنفع کی وکدام جناح این نامه را نوشته است؟
آیا دراین ۴۵ سال حکومت
تندترازمجاهدین گروهی توانسته بنویسد؟
چه چیزی عاید مردم شده است؟
چه امتیازی مجاهدین خلق بدست آورده اند؟
یا خیلی ها برای ۵۷ سال حکومت پهلوی بدترازاین رانوشتند.
یا برعلیه قاجار روشنفکران
زمان آنها نوشتند،
آیا چیزی نو بدست آورده ایم؟
آیا احمدشاه ،رضاشاه، محمد رضا شاه، خمینی، رفتند،
ما توانستیم درسطح استاندارد جهان پیش برویم؟
مهم سیاسی بودن است،
مهم دانستن واقعیت جامعه وجهان است.
جبرزمان،دلارهای نفتی،گازی
درآمد های کلان کشور،
مقداری کپی ازترقی جهانی را وارد ایران کرده است،
آیا حزبی مستقل‌ سالم، غیر
وابسته به کشورهای استعماری توانسته ایم ،ایجاد
کنیم؟
آیا توانسته ایم،
حقوق بشر و قطعنامه های سازمان حقوق بشر را
به مردم نه،،به روشنفکرانمان
بشناسانیم؟
ایران انگار یک کشور دموکراتی بوده که پزشکیان
بیاید،همچون آدم آهنی با این مشکلات تن به تن بجنگد،وآنهارا برطرف کند.
این نویسنده ،دروغ میگوید،
پزشکیان اتفاقا،ازمهسا امینی
باقوت وباشهامت دفاع کرد،
دروغ می گوید،
اتفاقا آقای پزشکیان از حجاب آزاد باشهامت دفاع کرد،
از رفع اینترنت دفاع کرد،
آقای پزشکیان ،ازملل تحت ستم وازهویت ملل دفاع کرد،
ازتورک،کرد،عرب ،بلوچ باشهامت دفاع کرد،
چرا ،،دروغ گویی میکنید؟
این نویسنده نامه به احتمال
راست

افراطی است.
که برایشان فرق نمیکند،پسرشاه حکومت کند،یا تاج زاده،یا زاکانی،
یا جلبلی،
فقط می‌ترسد، که یک فدرالیسم خواه حتی ضعیف
برسرکار آید.

س., 25.06.2024 - 03:46 پیوند ثابت
نظرات رسیده

راه دور نرویم؛ این شازده اسدالله میرزا از ان راست افراطی های بدون مغز است ؛ این بد بخت فکر می کند که با روی کار امدن ترامپ دنیا گل و بلبل می شود؛ در حالی ترامپ یعنی "جانم فدای امریکا " ویا امریکا برای امریکائیان_یعنی اهل جنگدیدن برای
حقوق دیگران نیست ؛ اتفاقا اهل سازش است و همین ترامپ بود که مذاکرات دوحه با طالبان را کلید زد . من خوشحال نیستم که جبهه لیبرال دمکراسی گام به گام در حال عفب نشینی است و روسیه ، جمهوری اسلامی و چین در حال پیشرفت می باشند

ی., 23.06.2024 - 20:41 پیوند ثابت
دایی حان ناپلئون

رژه ی روز کانادا که هر سال در اول جولای برگزار میشد امسال در شهر مونترآل اجرا نمیشود. اما مراسم عید قربان با تمام حاشیه هاش بدون مشکل برگزار شد کلا این صدایی پای نعلین یا راست افراطی هست ... به قول شازده اسدالله میرزا...باید به فکر مهاجرت به یک کشور دیگه باشیم.. یحتمل به جای مراسم روز کانادا هم باید بریم رمی جمرات..

ی., 23.06.2024 - 16:03 پیوند ثابت
نظرات رسیده

مهدی:

زاکانی و قالیباف دست در دست دلال ها، مفتخواران و وارداتچی های خودرو دارند و دایه مهربان تر از مادر شده اند و اشک تمساح می ریزند برای مصرف کننده داخلی، سود سرمایه گذاری در واردات خودرو پنج برابر بیشتر از سودی است که مافیای خودروسازی به دست می آورد، یعنی اگر صدمیلیون دلار به واردات خودرو اختصاص دهند پنج برابر بیشتر سود به دست می آوردند، اگر همان پول را در صنعت خودروسازی سرمایه گذاری کنند، زاکانی در پروژه واردات اتوبوس چینی دست در دست دلالان و وارداتچی ها علاوه براینکه از حمایت سیاسی و اقتصادی آنها بهره برد گوشه چشمی هم در سهیم شدن در این سود کلان داشت، اینان به قیمت نابود کردن صنعت داخلی و کارگر ایرانی به دنبال رضایت و سود دلالان، وارداتچی ها و همچنین اربابان خارجی(چین و روسیه)هستند، اگر نیمی از پولی که به واردات خودرو می خواهند اختصاص دهند به انتقال تکنولوژی اختصاص دهند همه مشکل صنعت داخلی برطرف می شود ولی نه حامیان مفتخور و نه سیاست کشورهای مسلط(در مورد زاکانی و قالیباف می شود روسیه و چین) به این رفتار و این سیاست رضایت نمی دهند، چنین افراد مبتذلی (همچون زاکانی یا قالیباف) وقتی سخن از مبارزه با فساد و رانت‌خواری می زند، صرفا نشانه به استهزا و تمسخر گرفتن همه اصول اخلاقی و انسانی می باشد

ی., 23.06.2024 - 14:38 پیوند ثابت
فرامرز حیدریان

عنوان مقاله
راهها و بیراهه ها

درووود بر ابوالفضل عزیز!
اندکی گپهای زمرمه ای

سیستم فقاهتی از روز اول برای من هیچگونه رسمیّتی نداشت و هنوزم ندارد؛ ولو در این سیستم در طول تقریبا نیم قرن گذشته، آدمهای مثلا صالحی نیز بوده اند که خواسته اند کاری بکنند، ولی محکم پشتشان به خاک مالیده شده است. کلّ این سیستم با تمام اعوان و انصار و فونکسیونرهایش، هیچ حقّانیّتی/لژیتیماتسیونی به فرمانروایی بر ایران و دخالت در زندگی تک تک آحاد ملّت ایران ندارند و به حیث مجرم محسوب میشوند. بی لیاقت بودن خودشان را نیم قرن است که در تمام ابعاد ممکن، هزاران بار اثبات کرده اند. میران و حدّ و مقدار جِرم هر کدام از دست اندرکاران حکومت فقاهتی را میتوان حسب «پرونده جنایی آنها» ارزیابی کرد و به دادگزاری پرداخت.

من بارها و به کرّات از زوایای مختلف گوشزد کرده ام و توضیح مستدل و متّقن و هرگز خدشه ناپذیر داده ام که «مالک حقیقت»، هیچگاه و هرگز، نقصانی در حقیقت پنداشته ای خودش نمیبیند که به اصلاح و ترمیم و بازاندیشی و حکّ و بهبود آن بخواهد اقدامی کند. «حقیقت» فقط به دنبال تصدیق کنندگان و امین گویان است، مهم نیست چه کسانی باشند. ریشدار یا سه تیغه تراشه. فاحشه خیابانی یا محجّبه از نوع «ایرج میرزایی»!. در هر صورت برای مالک حقیقت، فقط یک چیز است که مهم است؛ آنهم «تایید و تصدیق و تسلیم و مطیع بودن» بدون هیچ گونه طغیانی و انتقادی و واکنشی و اخم و تخمی. حکومت فقاهتی و در راس آن، الله معمّم [= سیّد علی خامنه ای = گدای سرخرمن] با آپاراتچیهای سرکوبگر و خونریز خودش به نامهای «سپاه و بسیج»، داعیه «مالکیّت حقیقت» را دارند و تا زمانی که درب ادّعاهای تملّکی حقیقت بر پاشنه ولی فقیه که مردم را «عوام کالانعام» میداند و بارها و بارها بر «صغیر و حقیر بودن مردم ایران در جامعیّت وجودی» در انواع و اقسام شبکه های اجتماعی و مطبوعاتی اذعان کرده است، به قوّت خودش پایدار باشد، هر گونه بحثی از «تغییر و تحوّل در سیستم فقاهتی»، زر مفت زیادی زدن است. نخستین گام برای تغییر حقیقی و اساسی و واقعی از شخص «خامنه ای» باید شروع شود؛ یعنی اینکه در سیستم فقاهتی با «استعفا دادن خامنه ای و همپالکیهایش و در پشت میز محاکمه نشستن آنها به طور داوطلبانه» باید آغاز شود و همچنین با منحل کردن مجلس انتصابی و سپاه و بسیج و کتابچه شرایع مزخرف که به نام قانون اساسی اماله شده و همچنین انحلال سفت کذّایی «اسلامی» از جمهوری ایران تا مردم به چیزی به نام «تغییر» اعتماد کنند. تا زمانی که این چند مورد کلیدی همزمان اجرا نشوند، سیستم فقاهتی به مصدر گیوتین اقتلویی بودن خودش با تمام ترفندهای فریبکارانه ادامه خواهد داد تا در یک فرصت ناگهانی از هم فروپاشد و متلاشی شود. یا آنانی که گرد و بال «ضحّاک دوران = خامنه ای» جمع شده اند به خطیر بودن وضعیّت خودشان و سرنوشت ایران پی میبرند و گامهای کلیدی فوق را اجرا میکنند، یا اینکه همانطور که گفتم، طوفان درو کننده، دیر یا زود اتّفاق خواهد افتاد و معلوم نیز نخواهد شد که چه پیامدهایی خواهد داشت هم برای حاکمان، هم برای ملّت هم برای کشورهای منطقه و جهان.
شاد زی و دیر زی!
فرامرز حیدریان

ی., 23.06.2024 - 11:38 پیوند ثابت
نظرات رسیده

با اینکه پیر است این امتحانش را هم پاس میکند. ایران را از چنگ آخوندک و اعتقاد آخوندک خارج میکند
کاش صورتش را هم اصلاح میکرد مثل همکلاسیش چون این ریش یک میلیمتری در عکسها او را پیر نشان می‌دهد.و حس و افتخار ایرانیان کمی کمتر می‌شود.
چه دیر آخوند راضی شد کار را به کاری
بسپارد و نه متخصص حدیث و قینوس!در حجره علمیه!
برای شغل‌های جبهه مقاومت هم بهتر شد .چون می‌فهمند این شخص یک رایس جمهور وطن دوست است و نمی‌توانند در کنجی با کلاشینکف بنشینند و میلیون میلیون دلار از آخوند خائن پول بگیرند.پس دنبال شغلی بجز آدم کشی میروند.مثل مردم امارات متحده عربی.

ی., 23.06.2024 - 11:22 پیوند ثابت
نظرات رسیده

امیدوارم که اینبار ملت به گروگان گرفته غرق در ستم و زور به امید واهی بهتر شدن اوضاع مملکت به پای صندوق رای نروند و بجای آن با حضور خود در خیابان اعتراض،دوباره جنبش زن زندگی آزادی را زنده کنند!باشد که این بار گران روزی به مقصد آرزوها رسد.
سرنگون باد حکومت اشغالگر جنایتکار.
آزادی ایرانم آرزوست.🌻

ی., 23.06.2024 - 11:20 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید