رفتن به محتوای اصلی

آش ناصرالدین شاهی

آش ناصرالدین شاهی
"آیا کسی از گربه های ایرانی خبر ندارد؟"
 


براستی در این آشفته بازار  انتخابات در این تبلیغات گسترده برای جلب مردم بپای صندوق های رای ،آیا کسی از از حال"گربه های ایرانی "خبر دارد ؟ 
گربه هائ جوانی که پانزده سال قبل در فیلم آقای بهمن قبادی در سیمای نسل جدیدی ظاهر شدند که تا حدودی باز گو کننده خواست وحال روز جوانانی بود که نمی خواستند تن به معیارها و محدوده هائی بدهند که حکومت جمهوری اسلامی بر جامعه تحمیل می کرد.
نرم هائی که بطور سمبلیک از قالب موسیقی سنتی عبور می کرد وروزنه جدیدی از نگاه نسلی که وارد دنیای انترنتی گردیده بود،می گشود. 
نسلی که شیوه زندگی فرا تر و آزاد تر از آنچه که بر جامعه ایران تحمیل می شد را در دنیای مجازی می دید و آن شیوه و نگاه به زندگی را با فاصله گرفتن ازسنت ها وافکار گذشته  ونگاه به آینده بکار میگرفت و پیام می داد . برای پیامش  بهائی سنگین می پرداخت .
حالا پانزده سال از سن آن نسل می گذرد. نسلی که اگر آن روز بیست ساله بود حال سی پنج ساله شده واجبارادر چرخه زندگی جایگاه دیگری یافته است.  اما با همان نگاه که می فهمید و می داند که نوع دیگری از زندگی وجود دارد که از جامعه ایران ،از نسل او بخصوص از نسل بعد او که فرزندان آنها و یا خواهر برادر های کوچک آنها باشد دریغ شده . از نسلی که امروزه نسل  زد اطلاق می شوند.  نسل زد، نسلی که بکل از حکومت اسلامی ومعیار های آن عبور کرده و نگاهی کاملا متفاوت به زندگی، سبک زندگی وقوانین اجتماعی تحمیل شده بر جامعه دارد.
نسلی که بر آمد دقیق نگاهش به امر زن ،به امر حجاب و سبک زندگی چیزی است که در سیمای شعار "زن ،زندگی ،آزادی " تجلی یافت و حماسه بزرگ جنبش مهسا را رقم زد .
نسل نیکا ها ،حدیث ها وروحی ها .نسلی که برای خواسته های خود تاوان زیادی داده ومی دهد .
نسلی تعین کننده در جامعه.نسلی که ارتباط تنگاتنگ با نسل قبل خود دارد. مجموعه چهل میلیون دونسل که با نفی جمهوری اسلامی و جواب نه به مضحک انتخابات ،به مشروعیت نطام . رای شصت میلیونی خود را بر حکومت  تحمیل کرد . فشل بودن هر رئیس جمهوری که از انتخابات حکومتی بیرو ن بیاید پیشاپیش اعلام نمود . 
نگاهی کوتاه به نحوه بر خورد چه حکومتیان، چه فعالان سیاسی به این جمعیت شصت در صدی که نه به حمهوری اسلامی گفتند . اصرار آنها در کشاندن بخشی از این تحریم کنندگان بپای صندوق های رای ، نشان می دهد که آنها هنوز هیچ شناخت دقیقی ازتفکرو نقش تاثیر گذار این دو نسل بخصوص نسل زد در جامعه ندارند.
نگاه کنیم به فضای ایجاد شده انتخاباتی توسط حکومت و نیروهای اپوزیسیون   ونوع بر خوردشان که هنوز منبعث از تفکری است که که سال هاست بر ذهنیت آنها، "  تاکید می کنم "چه حکومتی وچه اپوزیسونی با ویژگی های خاص سنگینی می کند. 
بازتاب تفکری که هنوز نمی تواند درک کند معنای عبور از جمهوری اسلامی برای نسل جوان ایران بخصوص نسل زد به معنای عبور کردن بتمامی از جمهوری اسلامی است . 
یعنی تفکر و عمل کردی  که هیچ سنخیت و رابطه ای با جمهوری اسلامی ندارد و گرفتار رای دادن به پزشکیان یا جلیلی نیست . چرا که کلیت حکومت ورهبر نفرت انگیز آن محلی از اعراب برای آنها ندارد.
از این روست که در هیچ کجای معادلاتی که روزانه از طرف حکومت وبخشی از اپوزیسیون بی خطر داخلی و خارجی  در لباس آقای زید آبادی ،عبدی ،وو و ...و برخی از اپوزیسون خارج از کشور طرح می شودوبا برجسته کردن خطر جلیلی خواهان شکستن تحریم شصت در صدی ودادن رای به پزشکیان و نوعی آشتی با صندق رای می گردند.این نیروی اصلی تحریم کنندگان  دیده نمی شوند . 
بیک دلیل ساده .
چرا که هنوز درک نمی کنند که نسل جوان دیروز که در فاصله بین جوانی ومیان سالی قرار دارد و نسل جدید  زد بتمامی از حکومت اسلامی فاصله گرفته اند! .عبورکردن وفاصله گرفتی که جای سئوال وباز گشتی ندارد .چرا که در تمامی عرصه ها این امر صورت گرفته و دقیقا مرزهائی را شکسته است که خط قرمز های حاکمیت است که پزشکیان هم درون آن جای می گیرد.
اما برای بسیاری از اپوزیسیون داخل وخارج این گذر از جمهوری اسلامی صورت نگرفته و اگر هم ادعای گذری دارند! یک  گذر سیاسی متزلزلی است که گاه با دست پس وی زنند و گاه با پا پیش می کشند .عمدتا اصلاح  طلبان و اپوزیسونی هستند مردد در مرزهای عافیت طلبی ، که ضعف های متزلزل بودن خود را در لباس نیک خواهی ،ودیدن آنچه که گویا  دیگر افراد گذر کرده از حکومت اسلامی در آئینه نمی بینند واین حضرات در خشت خام مینند.
هشدار می دهند. هشداری که نتیجه عملی آن چیزی جز هم گامی در پختن آش ناصر الدین شاهی نیست، که ولی فقیه واطاق فکر حکومت برای مردم در حال  پختن است . تمامی نوچه های درباری از وزیر، و کیل زیر یک چادر  که بجای ناصر الدین شاه ،ولی فقیه آقای خامنه ای نشسته است .نشسته بر صندلی قدرت ناظر برکار پاک کردن نخود لوبیائیست که در سینی های مقابل آنها نهاده شده است. آشی با یک وجب روغن روی آن  .
چه تاریخ عجیبی دارد این سرزمین ! ابوالفضل محققی

 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

کیانوش توکلی
برگرفته از:
ایرانگلوبال

تصویر

تصویر

تصویر

توجه داشته باشید کامنت‌هایی که مربوط به موضوع مطلب نباشند، منتشر نخواهند شد! 

دیدگاه‌ها

محققی

عنوان مقاله
آش ناصر الدینشاهز

یکبار در مورد مالا یوسوپ نوشتم .متاسفانه هنوز همان ملایوسوپ است که حتی قادر نیست با وجود بقول خودش پیروزی میمنت افزای حضرت پزشکیان ایشانبمراد دل رسیده اند.حال با نام مشخص در صهحنه ظاهر شوند تا حداقل از گزقتاری این بیچاره مالا یو س و پ گم شود ودر فضای روح افزای حاصل از انتخاب اونفسی بکشد .بدون یک چتول بالا انداختی اسم واقعی خود را بنویسذ . من آنم که رستم بود پهلوان .ترک اوغلی مبارز .پپپ

ی., 07.07.2024 - 21:55 پیوند ثابت
ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
حرف نزنی نمیگند،لالی

سالام،
فکرکردی،
مگرمن فلانی هستن که از فلان شاهزاده،سازمان امنیتی کشورهای اجنبی پول مفت بگیرم، اگرپول ویسکی
داشتم،چرا نمیخوردم،.باورکن شاید چندین ساله یک پیک هم نخورده ام،
ولی نتیجه حرفم را امروز
دیدید،
ما توهمی حرف نمی زنیم،
بعداز صدسال تازه یک پست
از کمپانی هندشرقی گرفتیم،
بعدازاین قدم به قدم پیش خواهیم رفت،
مگرویسکی خورد برای ما حرام است؟
چه اشکالی دارد،
مگرمن تبریزی ستاره دارم ،که برای بربری هم بنالم؟
راستی معنی پان رامیدانی؟
یا همینطور عین........ که
دیگران ازجوب پریده ،شما
هم میپری؟

ش., 06.07.2024 - 08:24 پیوند ثابت
نظرات رسیده

Saied Esbati
سلام ابوالفضل عزیز، امیدوارم که خوب باشی.
تکلیف آنهایی که مردم را به رای دادن تشویق میکردند معلوم است حتی اگر خودشان را هنوز و به نوعی جزو اپوزیسیون به شمار می آورند. یه بخش دیگه اپوزیسیون خارج از کشور هم که خیلی دوآتشه هستند و همه جا پرچم مخالفت با جمهوری اسلامی را به دوش میکشند دیدیم چه رفتاری با افرادی که به حوزه‌های رای گیری مراجعه کرده بودند داشتند. حتی به خوار و مادر خبرنگار کردی که مشغول گزارش بود رحم نکردند. حتی به افراد غیر ایرانی که از مقابل حوزه عبور میکردند رحم نکردند. برای ابراز مخالفت با رای دهندگان پرچم اسرائیل هوا کرده بودند. با یاد و نام رضا شاه به زنان حمله و روسری پایین کشیدند. و از همه جالب‌تر اینکه رهبرشان هم زیپ دهانش را کشیده و خودش را به کوچه علی چپ زده. بهمین خاطر فکر کنم بهتره اصلا بیخیال بخشی از این اپوزیسیون شویم چون از چماقداران جمهوری اسلامی خطرناک‌تر و آتش به اختیارتر هستند.

ش., 06.07.2024 - 07:16 پیوند ثابت
ع.ب.تورک اوغلی

عنوان مقاله
تبریک،

سالام
همانطورکه گفته بودم،
توانستیم ،بامدیریتی کاملا
برنامه ریزی شده ،
یک قدم بزرگ برعلیه ماسیونیسم لائیک ومذهبی
برداریم،
توانستیم ،روشنفکری متوهم
کوروش پرستی و شاهنامه
قرآن دان هارا بامدیریتی
حساب شده ،به زیر بیرق
خود درآوریم،
ما حدود ۴۰ سال است ،لاک‌پشتی حرکت کرده ،
و متوهمان خود لیدردان ،
و نوچه های فرهنگی وسیاسی استعمارگران را
اول پات و بعد مات کنیم،
هئله اول کاراست،
اگرسیستم فدرالیسم غیرمتمرکز را برپا کردیم،
خائنین به ایران و ایرانی و
مسلمانان را که بیش از۱۵۰ ساله فرهنگسازی میکنند،
یکی یکی رسوا خواهیم ساخت،
تکلیف بزرگ ما ، تسویه حساب بامانقوردهایی است،
که همچون غول‌های بی مغز
دراختیار دشمن ملت خود قرارداشتند ،
ما اینهارا بخوبی میشناسیم
برای شناخت آنها باید رمان
روزی به درازای یک قرن
چنگیز آیتماتوف رت باید خواند،
ما باید فرزندان سالم و صادق ایران را ازهرقوم وقبیله وملتی درهرکجای دنیا هستند،
پیدا کرده به وطن بازگردانیم،
ایران مال همه ملل ایران است،
ما با خائنین که به روشنفکران وفعالین آدرس غلط میدادند،کارداریم،
داشته ها،،وارلیق، سرزمین
وملت مارا بیش از۱۵۰ ساله
عمدی دراختیار کشورهای اجانب قرار میدادند،
آنهارا ،خط آنهارا تفکرآنهارا
میشناسیم،
با آنها کارداریم،
به امید اینکه با ایجاد ساختارهای درست و
وباتشکیل سیستم فدرالیسم
باقوانین غیرمتمرکز بتوانیم
راه درست را ایجاد ،
تا ملت وخدا ازما راضی باشد،
ما به تفکر،به باور،به اتینیک
مردم بصورت برابر نگاه خواهیم کرد.
نگاه ما رو به پیشرفت وبه صداقت انسانها،برای برابری
عدالت،زندکی بهتر،شاد،
پیشرفته و اعتماد به خود،
خواهدبود،
اولین پیروزی بعداز ۱۰۰ سال
را به ملت ایران تبریک می‌گویم.
کارزیاد داریم.
من این نوشته و خیلی

تند ترش را کتبا در بازجویی
سه روزه و سه نفره وزارت
اطلاعات در یکماه قبل از
جریان مهسا امینی هم نوشتم و درخواست کردم،
توهین،تهدید،هتاکی ،اشک،
وو، ،
همه را فریاد زدم ،
گفتم،که دنیا وانقلاب انفورماتیک را باید درک کنید،
والا سیل همه شما هارا خواهدبرد.
در۴۵سال گذشته فقط ماندم
و با آرامش حرفهایم را بصورت کاملا حساب شده در
همه جا گفتم،
با پخش کتاب های حیدرآباد
تاریخ تورکان دیرین ایران،
وو،،،بصورت انبوه آغاز کردم،
تااینکه تشکیلات های مختلفی فرزندان سرزمین
سرکوب شده ما ایجادکردند.
الان ،میشه گفت اولین
استارت ونتیجه اولیه را
میگیریم،
یادتان باشد،چی گفتم،
ماهمه رادوست داریم،که عقل ومنطق و علم را در نظر
گرفته و رئال حرکت کنند،
شعاردادن و کنار گودنشتن بس است.

ش., 06.07.2024 - 01:39 پیوند ثابت

افزودن دیدگاه جدید

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.

متن ساده

  • تگ‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • نشانی‌های وب و پست الکتونیکی به صورت خودکار به پیوند‌ها تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را وارد کنید.
لطفا حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید