رفتن به محتوای اصلی

تعطیلی دولت آمریکا، مذاکرات بزرگ‌ترین تجارت آزاد جهان را متوقف کرد