رفتن به محتوای اصلی

متاسفانه من نمي دانم اين آقاي

متاسفانه من نمي دانم اين آقاي
ناشناس

متاسفانه من نمي دانم اين آقاي ايراني چه كسي است وقتي به اين تندي پاسخ مي دهد و ما هم مي خواهيم به همين صورت تند با ايشان برخورد كنيم كامنت هاي ما سانسور و به كلي حذف مي شود با احترام خاص به آقاي ائيليار چرا كامنت بنده در پاسخ به اين آقاي ايراني كلا حذف شده است در صورتيكه نه فحاشي شده و نه نامربوط حرف زده ام فقط خيلي تند با ايشان برخورد كرده ام جناب آقاي ائيليار اگر به اين خاطر هست كه موضوعات افشاگرانه رابطه سپاه ايران با گروه تروريستي پ ك ك را اينجا مطرح نكنيم اين امري جداست و من هم هرگز اين اطلاعاتي كه داريم را در اين سايت منتشر نخواهم كرد اما اگر اين آقاي ايراني جزء آقازاده هاي ايران گلوبال هستند همانند آقا زاده هاي جمهوري اسلامي بدانيم تا ديگر با اين آقا سرشاخ نشويم