فرهنگ، هنر و فن‌آوری

هسته ی مرکزی شعرِ م. روان‌شید (1)رویکردی معترضانه و انتقادی دارد. ارتباط سطرها به علت موضوعیت ظرافت ساختاری را به ذهن مخاطب متبادر می کند.
پژوهشِ ارتباط و پیوند زبانها، در نهایت به درک متقابل انسانها و زیبایی زندگی خدمت میکند. زبان سومری با ترکی پیوند داشته باشد یا نداشته باشد هیچ نفع و زیانی به مردمان خانواده ی ترکی زبان ندارد. گذشته گذشته است، زندگی امروزی کیفیت حال را می طلبد.
با این همه روا نیست که پژوهشهای علمی قربانی دیدگاهها و بازیهای سیاسی شوند و مهر ورود ممنوع بخورند. تئوری سیاسی شده ی زبانهای ایزوله، تابلوی ورود ممنوع ست و ضد علمی. باید چنین تابلوهایی را از پیش پای علم برداشت...
کتاب علف،داستان های شگفت و ناگفته درباره سه آمریکایی ماجراجو به نام های " مریان سی کوپر"، " ارنست شودساک" و " مارگریت هریسن" است و چگونه گی اشنایی آن ها با هم و سفر شکوه مندشان به ایران در سال 1924 است که به ساخته شدن فلیم انجامیده است.
این اثر شامل پیشگفتار و مقدمه و دوازده فصل است
نویسنده، که خود فیلمساز و منتقد فیلم است و بیش از چهل سال در این زمینه فعالیت داشته است، فیلم "علف" برایش به صورت یک معما در
خود را می‌جویم- تا از کوچه های کاهگلی تردید بگذرم- و‏ به اعتماد روشن آئینه ها بیاویزم...
در مجموع، من به عنوان یک ژورنالیست و فعّال سیاسی در طی دو دهه گذشته تاکنون، به 16 سال و شش ماه حبس و ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده‌ام...

برای اثبات نظرش دائما آن را تکرار کند و اگر بقیه نظرش را قبول نکنند آنها بی‌شعورند. هر فحشی که به دیگران می‌دهد انتقاد است و هر انتقادی که بقیه از او می‌کنند فحش است.- خودش را موظف به انجام هیچ چیزی نمی‌داند و هر کاری که می‌کند بخاطر این است که به دیگران لطف دارد و بزرگوار است.
بالاتر ازآلبرت آینشتاین و پروفسور استفن هاوكینگ
نام این نابغه کوچک تارا شریفى است که استعداد و درجه هوشمندى شگرف او، مسئولان مؤسسه «منسا» را به گفته خودشان در حیرت فرو برده است. خود تارا بعد از آگاهى از آزمون «منسا» گفته: اصلا منتظر چنین نمره‌اى نبودم و به همین دلیل از شنیدن خبر آن شوکه شدم.

او اضافه کرده: شرکت در این امتحان، تصمیم مشترک من و پدر و مادرم بود. ضمنا این موفقیت یک فرصت عالیست براى آشنا شدن با دیگر شرکت‌کنندگان در این مسابقه. وى ادامه داده: دوستان نزدیکم در مدرسه از شنیدن این خبر بسیار خوشحال شدند.
زبان فارسی،شالوده وشیرازۀ یک ملّت!
رسمیّتِ زبان فارسی-به عنوان زبان مشترک همۀ اقوام ایرانی-یکی دیگرازمنازعاتِ روشنفکران ایران است.درنظرِبرخی،«رسمیّت زبان فارسی به دستِ رضاشاه به اقوام دیگر تحمیل شده است». این نظر،سابقۀ کهنسالِ زبان فارسی و نقش آن در تکوینِ شناسنامۀ ملّی ایرانیان را ازیاد می برَد و مسئلۀ زبان را تاحد یک«مناقشۀ سیاسی-ایدئولوژیک»تقلیل می دهد.در دوران معاصر،سیاست استالین جهتِ«ملّت سازی برای خلق های منطقه» موجب رویدادهای ناگواری درایران شده است. درهمین راستا میرجعفرباقراف-دبیرکل حزب کمونیست آذربایجانِ شوروی-ضمن سفری
سروده ای از رضا مقصدی

لذا این یک حقیقت تاریخی مستقل از ایران است که ناسیونالیسم از بدو تولدش نه تنها در ایران بلکه در بسیاری از کشورها مستقیما از ناسیونالیسم آلمانی و در ادامه از نازیسم آلمانی تاثیر پذیرفته است. دلیل آن تاثیر عمومی فرهنگ آلمانی در بسیاری از کشورها علی الخصوص در عصر تشدید ناسیونالیسم آلمان در اواسط قرن هجده و نوزده میلادی است که منجر به یکی کردن امیر نشین های مستقل آلمانی شد. نه تنها کسانی مثل کسروی بلکه خصوصا ایرانیان مقیم آلمان عصر نازی نظیر میرزا کاظم زاده ایرانشهر، تقی زاده و حلقۀ برلین که فاقد