فرهنگ، هنر و فن‌آوری

چگونه می‌خواهی

در کنفرانس‌ها و سمینارها و نشست‌ها

مرا فریاد کنی؟!

با من در کارخانه

یا در کف خیابان‌ها

باش و فریاد بزن

من یک کارگرم

تولیدگر ثروت جهان

من یک کارگرم

مرا فریاد کن!
سروده ای از رضا مقصدی

موفقیت بزرگ برای گروه رقص کودکان سازمان ساف

در ترکیه روز ۲۳ آوریل یا ۳ اردیبهشت به عنوان روز کودک جشن گرفته می شود. پیشینه این روز به ۲۳ آوریل ۱۹۳۵ باز می گردد. در این روز مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذار جمهوری ترکیه در مجمع بزرگ ملی که در شهر آنکارا برگزار شد، این روز را روز کودک نامید و از آن تاریخ هر سال این روز در ترکیه جشن گرفته می شود .

انتشار از: 
پرتو نور آن سری

در مثنوی و دیوان شمس از پرندگان بی شماری یاد شده که فهم معانی نمادین شان مقرون به درک مصادیقی است که مولانا در سلک تشبیه واستعاره و مجاز به خواننده القاء میکند.
از اینرو پی بردن به مدلول سخن مولانا و فهم ژرفای اندیشه ی وی جز با بررسی دقیق متن و سیر در جلوه های مشابه فکری او که در ابیات دیگر سروده های مولانا متجلّی است نامیسراست.تبری ازاین نکته که محتمل به تحمیل تاویل های نابجاست. باعث می شود، با استفاده از سوابق قرینه های ادبی و عرفانی و شواه
شاید یک سالی می گذرد از زمانی که از هایده ترابی (که غرق در مطالعات سومری و اکدی و آن خطوط عجیب و غریب میخی بود) درباره ی توجهِ ویژه ی آن مردمان به گذشته شنیدم: گذشته به صورتِ چیزی که در پیشِ روست. در پیوند با همین نکته بود که پس از چندی یک قطعه و سه رباعی نوشتم (آذر ماه ۹۷)، ولی می دیدم که انتشار آنها نیاز به یادداشت و توضیحی از هایده نیز دارد. حال از او سپاسگزارم که این یادداشت آغازین را نوشته است که خواهید خواند، و پس از آن چند سروده ی من خواهد آمد.
س.ی.
گاهی اوقات اضطرار ایجاب میکند تا به دنیایی پناهنده شویم که رنگ، نژاد، مذهب، دروغ، ریا، خیانت و غیرو معنایی ندارد و هر چه هست "عشق و زیبایی" است. بیاد کوکب بی بدیل شرق "ام الکلثوم"، اجرایی با صدای "چانتل" خواننده بیست و چند ساله لبنانی که گرچه کارهای محدودی ارائه کرده اما لطافت و احساس در آنها موج میزند، تقدیم میگردد
از صادق نوشتن آسان نیست چه رسد که "هدایت" باشد؛ نویسنده¬ ایرانی که هیچ نویسنده¬ای در تاریخ معاصر به اندازه او رنج، بویژه رنج فرهنگی نکشیده است. مگر نه اینکه "فرهنگ" هم به زندگی نظر دارد و هم به مرگ؟ آیا فرهنگ جز چگونه زیستن و چگونه مردن است؟ کدام نویسنده، کدام شاعر، کدام صادق ایرانی به اندازه هدایت رنج کشیده است؟
سروده ای از رضا مقصدی
در نگاه تاریخی ِمردانه به خوب و بد روابط انسانی و سیاسی، لابد کسی که مردم به خاطر مهر و محبتش به سوی او بشتابند و بجای پدر پرجلال و جبروت مادر خدمتگزار باشد سرشار از مهر و گذشت، فاقد کاریزما ست و قرار نیست کسی به سوی او بشتابد.

این برداشت ها ی عمیقا سنگ شده، که چون ماسک بد هیبتی حتی بر سخنان انسان دوستانه و پر عطوفت مصلحان اجتماعی چنان نشسته است که دیگر کلام اصلی آنها را نمیتوان شنید، باید به فوریت بازبینی شوند چرا که در جهان امروز، بیمار از درد خود پرستی و هویت پرستی، بیش از هر چیز به دوستی