فرهنگ و هنر

این شعر به مناسبت امضای قرار داد هولناک جامع همکاری ایران و چین در تاریخ 7 فروردین ماه 1400 به امضای منحوس وزیر امور خارجه ی وقت محمد جواد ظریف و وزیر امور خارجه ی چین، وانگ ایی در فراسوی سرزمین ایران در کشور فرانسه نوشته شده است.
من رویا می بافم نه! پیش از آن که رویا ببافم ندافی میکنم با کمانم ومشته ام. در کوچه های خاطره می گردم به محله های آشنا به خانه ها به کوچه هائی که هنوز خاطرات کودکی ،نو جوانی و جوانیم را در خود حفط کرده اند سر می زنم .نه زمان ونه مکان قادر به زودن این خاطره ها نیستند. قادر به کمرنگ کردن چهره هائی که دوستشان داشتم .
از یادداشت های "آمیرزا تقی خان جنگلی"
من حتی از تصور آن سایه های گریزانی که با بستن چشمم به من نزدیک میشدند و دیواری که رویم آوار میشد، حالت تهوع میگرفتم و خیلی سریع چشمم رو باز کردم و لبخندی زده و گفتم میخوام بیام خونه خودمان!
بعد از جامعه‌ مدرسین که رئیس‌جمهور فرانسه را برای مخالفت با قبیله‌گرایی و جدایی‌طلبی بخشی از مسلمانان فرانسوی، نژادپرست خوانده بود، حالا نوبت به شهرداری تهران رسیده است که حاجی‌فیروز را دارای مضامین نژادپرستانه بداند و از

حاجی فیروز شخصیتی اساطیری است یا نمادی نژادپرستانه؟

اردوان مفید، نویسنده، کارگردان و فعال فرهنگی می‌گوید که شخصیت «سیاه» در فرهنگ و تاریخ ایرانی بار نژادی ندارد.

تصمیم شهرداری تهران برای حذف شخصیت «حاجی فیروز» از برنامه‌های نوروزی به دلیل برخی انتقادها درباره «نژادپرستانه» بودن آن با واکنش‌های زیادی در شبکه‌های اجتماعی مواجه شده که پیش از این به آن پرداختیم.
انتشار از: 

برنامه تلگرامی: همیت شادی ، عدد هفت و جایگاه آنها در فرهنگ و هنر ایران : بیژن میثمی

برنامه تلگرامی جمعه ۲۹ اسفند ۱۳۹۹ در مورد اهمیت شادی ، عدد هفت و جایگاه آنها در فرهنگ و هنر ایران
بیژن میثمی
انتشار از: 
پیشاپیش، نوروز و بهاران را به همگان، دوستان و رفقایم شادباش گفته و برایتان آرزوی تندرستی و شادمانی دارم.