فرهنگ و هنر

تلفنم زنگ می خورد صدائی آرام اما سرشار از محبت در گوشی می پیچد. عزیز دیر یافته ای است از حال وروزم می پرسد. گریزی به خاطرات چند روزیکه در ازبکستان بود می زند از سادگی وصفای مردم آن دیارمی گوید .ازعزیزی یاد می کند که همزمان مهمان من بود و

صبا بگوی باین اردوغان تیره ضمیر
که ای به قید حقارت شریر گشته اسیر

ز ژاژ خائی ات ای نا بکار بیهوده گوی
گمان مبر بشود کس‌ ز سادگی تحمیر

مگو، ز کور دلی گفته های بس بیجا
مخواه راه خطا طی کنند خلقِ بصیر

مشو مباشر اغفال خلق از ره آز
مپوی راه خبیثانِ پست معرکه گیر

نِئی خبیرِ سیاست ،‌ خموش لب مَگُشا
سکوت زینت هر یاوه گوست این بپذیر

اران ز مامِ وطن گشته گر ز کید جدا
هماره در غم دوری کشیده آه و نفیر

یکیست باکو و تبریز و زآنِ ایرانست
بفک
مدتهاست با دلنوشته های عزیزِ خاطره انگیزم ابوالفضل محققی ، همدلی های شورانگیز وُ همنشینی های راز آمیز داشته ام که مرا به همه ی پیوندهای گسسته و عاطفه های به خاک پیوسته ، دلبسته نگاه می داردو جان وُ جهانم را به منشوری از نور و شور وغرور ،عبور میدهد.

انتشارات فروغ : گفتگو با گلناز غبرایی!

اين يكي از برنامه هاي معرفي كتاب در متن نمايشگاه كتاب در تبعيد بود كه ناشران خارج از كشور هر ساله برگزار مَي كنند و امسال به طور مجازي انجام شد. برگزار كننده ي اين برنامه نشر فروغ در كلن آلمان
انتشار از: 

" بزرگداشت زنده یادان دکتر محمد ملکی و علیرضا جباری "

گرد همایی تلگرامی برای بزرگداشت زنده یادان آزاده و عدالت خواه میهنمان:
** دکتر محمد ملکی و رفیق علیرضا جباری **

https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXIrvQDjrh3Dbg
انتشار از: