جهان

سیاست های طرفداری از غرب پاشینیان علیه روسیه، عامل دیگری بود که سبب گردید روسیه در سیاست "حفظ وضع موجود"، تجدید نظر کند. و این قدمی بود که تمام موانع سرراه آذربایجان در جهت توسل به نیروی نظامی برای آزاد سازی مناطق اشغالی را بر چید.
نتیجۀ همدستیِ مسلمانان افراطی و چپِ اسلام‌گرا
به گفتۀ امانوئل مَکروُن، رئیس جمهور فرانسه، جدایی‌طلبی اسلامی با آزادی و برابری، با اصل تقسیم‌ناپذیریِ جمهوری و ضرورتِ وحدت ملی ناسازگار است. رایج شدنِ اصطلاح «جدایی‌طلبیِ اسلامی» در گفتارهای سیاسیِ فرانسه نتیجۀ زیاده‌‌خواهی و بی‌پرواییِ بیش از پیشِ اسلام‌گرایان در بعضی مناطق آن کشور و بی‌حرمتیِ آنان به مقررات و قوانین جمهوری فرانسه است.
رسول موسوی، مدیر عمومی بخش آسیای غربی وزارت امور خارجه ایران در رابطه با تصمیم خروج زودهنگام ایالات متحده آمریکا از افغانستان مخالفت کرد و گفت، خروج غیر مسؤولانه نیروهای آمریکایی از افغانستان خیانت به منافع ملی این کشور است و آمریکا نباید در این مورد عجله کند.
خاخام دیود ولپ: کنیسه‌ای که من در لس آنجلس به آن می‌روم تحت مراقبت بوده و اتومبیل‌هایی که وارد آنجا می‌شود مورد بازرسی قرار می‌گیرد. بارها مجبور شده‌ام نامه‌هایی به جوامع خارجی یهودی بنویسم و برای شرکت کسی در کنیسه‌ی آن شهر کسب تکلیف نمایم. بعضا تفاوت مابین اسلام هراسی و یهود هراسی را در مراقبتی که از کنیسه‌ها رخ می‌دهد در مقابل عدم مراقبت از مساجد می‌توان دریافت. با این حال در کشور مسلمان آذربایجان می‌تواند بدون سوال و جواب و بارزسی وارد کنیسه شد.
بە نظر می رسد بازی های ژئوپولیتیکی کە می توانند منجر بە بافت جغرافیای سیاسی کشورها شوند، وارد فاز جدیدی از عمر خود می شود. جغرافیای سیاسی تغییر می یابد برای انشقاق در اتحادهای کلان.
گفتگو با اولاوو دو کاروالیو (Olavo de Carvalho) می‌تواند نوعی تمرین خویشتن‌داری باشد. وقتی برای مصاحبه با او به خانه‌اش رفتم، پشت میزش نشسته بود و موهای خاکستری‌رنگ‌اش را با دقت رو به عقب شانه کرده بود. بیش از 100 پیپ
برگردان: 
کیانوش توکلی
پالودن،سیاستمدار دانمارکی که بار ها قرآن مسلمانان را در دانمارک به آتش کشیده بود در مصاحبه با یک روزنامه دانمارکی مدعی شد که گزارش بی بی سی مبنی بر اخراج 5 عضو حزب " استرام کورس" از بلژیک به دلیل قران سوزی نا درست است .