جهان

ایالت تاریخی رود آیلند به مرکزیت پراویدنس در شمال شرقی آمریکا در کنار اقیانوس آرام با داشتن امارت های افسانه ای یکی از ۱۳ مستعمره اصلی بود، که در جریان انقلاب آمریکا بر علیه استعمار بریتانیا قیام و اعلام استقلال کردند. رود آیلند کوچکترین ایالت آمریکا می باشد که در ناحیه جغرافیایی معروف به نیوانگلند قرار دارد و نهایتا در تاریخ ۲۹ مِی ۱۷۹۰ میلادی پس از تصویب قانون اساسی بعنوان سیزدهمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست.
ایالت ویسکانسین به مرکزیت مدیسون در غرب میانه آمریکا می باشد که در ۲۹ مِی ۱۸۴۸ بعنوان سی اُمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست و بزرگترین شهر آن میلواکی می باشد که تیم بسکتبال میلواکی باکز در آن قرار دارد و سابقا معادن سرب این ایالت نیمی از سرب کشور را تولید می کرد.
ترکیە بعد از آنکە از پذیرش در اتحادیە اروپا منع شد، بە شرق روی آورد، اما این تمام ماجرا نبود. رویکرد بە شرق بە معنای اعمال سیاست پاسیف یا مغازلە صرف با غرب نبود. در واقع بازگشت بە شرق بە معنای تعرض بە غرب هم بود کە با افزایش سالها بر حجم آن افزودەشد. بحران در مدیترانە شرقی بهترین فاکت در این مورد است.
با از سرگیری درگیری‌های نظامی میان آذربایجان و ارمنستان از روز پنجم مهر، رسانه‌ها و کارشناسان اسرائیلی تاکید کرده‌اند که مسائل مرتبط با حوزه آسیای میانه، حتی بعد از توافق‌های اخیر صلح میان اسرائیل با امارات متحده عربی
ایالت نبراسکا به مرکزیت شهر لینکلن با چمنزارهای فراوان و مردمی خونگرم در غرب میانه آمریکا قرار دارد که در تاریخ ۱ مارچ ۱۸۶۷ بعنوان سی و هفتمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست.
ایالت لوئیزیانا به مرکزیت باتون روژ در جنوب آمریکا قرار دارد که جزوی از قلمرو لوئیزیانا محسوب می شد که در معامله ای مشهور به خرید لوئیزیانا در سال ۱۸۰۳ از دولت فرانسه خریداری و نهایتا در تاریخ ۳۰ آپریل ۱۸۱۲ بعنوان هجدهمین ایالت به ایالات متحده آمریکا پیوست. لوئیزیانا در جنگ داخلی آمریکا جزو کنفدراسیون کشورهای آمریکا یا همان ایالت های شورشی بود.
ایالت نیویورک به مرکزیت آلبانی (Albany) در شمال شرقی آمریکا یکی از ۱۳ مستعمره اصلی بود که در جریان انقلاب آمریکا بر علیه استعمار بریتانیا قیام و اعلام استقلال کردند. این ایالت در جریان انقلاب آمریکا نقش محوری داشت. در حالی که بندر آن نقطه استراتژیک بود، مردمان آن از قانون تمبر بریتانیا مصوب ۱۷۶۵ بسیار آزرده و ناراحت بودند و به همین علت پس از ماساچوست، شعبه نیویورک سازمان مخفی پسران آزادی را برای مبارزه با استعمارگران بریتانیایی تشکیل دادند.