مقالات کاربران

به گفته صاحبنظران « با اینکه این جنبش را می‌توان فراگیرترین جنبش‌ سال‌های اخیر ایران دانست اما از شروع آن زمان زیادی نگذشت که در نتیجه سرکوب گسترده حکومت و فقدان رهبری و برنامه‌ریزی، مبارزه بدون خشونت
شاید از خواندن عنوان این نوشته تعجب کرده باشید که مگر چه تفاوتی بین مقاومت مدنی و مبارزه سیاسی وجود دارد که مسئله تقدم یا تاخر پیش می آید؟
نقشِ تصویرِ خود در سرنوشتِ روابط و سمت و سویِ تکامل آنها نقشِ بسزائی دارد. آنهائی که به خاطرِ تصویری کوچک خودرا در رابطه بی اثر و کم ارزش تلقّی میکنند.
توطئه جدید رژیم جمهوری اسلامی برای سندیکا سازی فرمایشی را افشاء و خنثی کنیم! همه با هم از تشکلهای مستقل کارگران و حقوق بگیران دفاع کنیم!
در دوره فتحعليشاه شكست‌هاي پياپي ايران از روس‌ها سپس رويارويي با غرب رخ داد و ايرانيان ناگهان به اين آگاهي رسيدند كه چقدر عقب مانده‌اند!
بهائيان اقليتى دينى هستند كه همواره مورد آزار و كشتارهاى متنوعى از دوران قاجار و پهلوى و اكنون جمهورى اسلامى قرارگرفته اندهر چند كه با شدت و حدت يكسان نبودهبجز در دوران كنونى و آنهم بسيار جزئى واكنشى
اینکه جایگاه سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در میان اسنادی که قبلاً تدوین شده و پذیرفته شده‌اند کجا است و نسبتش با قانون اساسی چه هست هنوز روشن نیست.در این سند کلمه توسعه نیامده است و به‌جای آن واژه
حاکمیت ایران در حال تبلیغ کردن آن میباشد این است که علت بحران اقتصادی و مشکلات و نارسائی های داخلی اجتماعی فعلی ما ناشی از تحریکات و تحریمات آمریکا میباشد.
همیشه این دانشجویان بودند که باید صبر می‌کردند تا از درون فضای روشنفکران کسی برخیزد و آنان را به مسیر هدایتی دعوت کند.
اگر در تاریخ زمانی را جستجو کنیم که در آن اروپا به سوی دوران نوین به حرکت درآمد، لحظه‌ای را می‌یابیم که در آن مارتین لوتر در 17آپریل 1521م.
بحث پیرامون سکولاریسم در بین نخبگان تحصیل کرده هندی همچون پدیده غربی ارزیابی میشد که با تشدید طغیان خشونت دینی – قومی که در دهه های اخیر در هندوستان پدیدار شدند مورد شناسایی قرار میگیرد.
رنه دکارت(م .1650-1596), فیلسوف, ریاضی دان, و فیزیک دان فرانسوی, پایه گذار راسیونالیسم, پیشگام فلسفه مدرن در عصر نو بود که در زمان خود مبارزه ای رادیکال علیه جهانبینی متافیزیکی و مکتب مذهبی اسکولاستیک
برای برپایی و پویایی و پیشبرد مردمسالاری، نه شما و نه من و هیچکدام از همه شهروندان نباید از مشارکت در ساختن سرنوشت خود دمی بیاساییم و این امر حیاتی را به دیگری و دیگران بسپاریم، و یا به فردا وانهیم.
در اخبار فضای مجازی به پیشنهادات فعالینی بر خورد می‌کنیم که از آقای رضا پهلوی برای مدیریت گذار از جمهوری اسلامی به گروه خودشان دعوت نموده‌اند.
در روندی که ما زندگی می کنیم، حادثه ای به نام "عربیزه شدن" وجود ندارد.