سیاسی

شاید هیچ نقطه نطری این میزان دقیق وروشن دید مردم بخصوص: نسل جوان را درمورد حال وروز مجلس ونمایندگان دست چین شده حکومتی که با پائین ترین نرخ آرا در این چهل سال گذشته به مجلس
دزد خوب کسی است که قوانین نانوشته دزدی در نظام مقدس اسلامی را مو به مو رعایت کند. اگر دزدی این قوانین را رعایت کند، می‌تواند در جمهوری اسلامی ترقی کند، شهردار شود، رئیس مجلس و حتی رئیس جمهور شود.
سراسر آمریکا در آتش می‌سوزد»، «جنگ‌های شهری در سراسر آمریکا»، «جهان صدای مظلومیت مردم آمریکا را شنید».
ریاست قالیباف بر مجلس یازدهم، یادآور حکایت شهردار شدن اوست.
برای درک تفاوت‌های زندگیِ دیجیتالی امروزی از زندگی آنالوگی دیروزی ضروری است که مروری کوتاه از گذشته تا به امروز داشته باشیم.
کتاب«فردگرایی و نظم اقتصادی» مجموعه‌ای از مقالات منتشرشده فردریش فون هایک در نشریات مختلف است که به برخی اندیشه‌های مهم و بدیع اولیه او بر می‌گردد که هایک آنجا مطرح کرده و سپس در برخی کتاب‌های بعدی او
گفتگوی رضا گوهرزاد با رضا علوی پیرامون : 1-اعتراض های خیابانی در آمریکا 2-قتل رومینا اشرفی به دست پدرش در ایران 3-خامنه ای و مجلس سازی 4- خامنه ای و دولت جوان و حزب اللهی
چند روزی ست که قتل یک سیاه پوست امریکایی به دست پلیس همان کشور سرتیتر اخبار رسانه های جهان است. انگار این همان خبری بود که دنیا برای فراموش کردن کرونا به آن نیاز داشت.
در حوزه حکومت، نیاز شدید به کنترل نقدینگی و تأمین کسری بودجه، آن هم به شیوه‌ای سریع و کوتاه‌مدت دیده می‌شود.
روز پنج‌شنبه ۲۸ ماه مه، دقایقی پس ازخبر ورود چهارمین نفت‌کش حامل بنزین جمهوری اسلامی ایران به آب‌های ونزوئلا، روزنامه وال استریت جورنال به نقل از برخی منابع آمریکایی اعلام کرد که با دو نفت‌کش غیر ایرا
اما همان اندازە کە احمدی نژاد در جذب طبقە متوسط ایران موفق بود، جریان نواصولگرائی هم بە همان اندازە موفق خواهدشد.
تصادفاً قاتل رومیناها درایران اسلامی همه مرد هستند وتصادفاً قاتل ها همه ازمردان خانواده وفامیل هستند! تصادفاً مردان"ناموس پرست" اقدام به کشتن مادران وزنان ودختران وخواهران خود کرده اند!
عنوان این نوشته برگرفته از شعر معروف میرزاده عشقی درباره مجلس چهارم مشروطیت است. "این مجلس چارم به خدا ننگ بشر بود..... دیدی چه خبر بود؟".
آینده ایران به هر شکلی که از ابهام کنونی بیرون آید، یک واقعیت را در برخواهد داشت: پایان تجربه بیش از یک قرن که در آن ایران همواره یکی از پنج کشور بزرگ صادرکننده نفت بوده است.
با اینکه ابن الجوزی تقریباً در مورد همه چیز نوشته است، اما هرگز تصور نمی کرد که روزی مانند زمان ما فرا رسد، که در آن به مقبره عالمان و اهل تحقیق هم رحم نشود و قبر ایشان به پارکینگ اتومبیل تبدیل گردد.