سیاسی

مدتی بود که می خواستم قصه سید شریف را بنویسم. دنبال بهانه بودم.
1 کامنت
با طالبان چه کنیم؟ این پرسشی بود که هفته پیش در کنفرانس مجازی رهبران گروه ۷ (G7) مطرح شد.
"آقای خامنه‌ای با اشاره به درگذشت ۴ هزار مبتلای به کرونا در آمریکا ظرف یک روز گفت: "اگر کارخانه فایزر آنان می‌تواند واکسن درست کند، اول برای خودشان مصرف کنند." او همچنین بدون ارائه دلی
این حکومت ورشکسته است. به هزار و یک دلیل! یکی از آنها، رسیدن اژه ای به مقام ریاست قوه قضاییه است.
نگاهی که هنوز نتوانسته زیرعنوان خلقی بودن با سیمای زمان شاه برخوردی منصفانه ودرست حداقل در همین رابطه بسیار کوچک داشته باشد.
4 کامنت
انتشار تصاویر تلویزیون های مداربسته زندان اوین از بسیاری قسمت های زندان و از جمله صحنه ضرب و شتم یک زندانی، از اخباری بود که از جنبه حقوق بشری و نیز به لحاظ امنیت سایبری می تواند از مهمترین خبرها تلقی
نه !هرگز قادر نخواهم شد حس یک مادر، یک پدر، یا همسری را که تنها چمدان بیادگار بجا مانده از عزیزانشان را دریافت می کردند بنویسم . زمانی که نام فرزندانشان را می خواندند وآنان بهت زده با چشمانی محو ب
2 کامنت
ششمین جلسه دادگاه حمید نوری، متهم به مشارکت در اعدام هزاران زندانی سیاسی امروز برگزار شد و در آن قاضی از ایرج مصداقی، از جان به دربردگان این کشتار، خواست تا در جایگاه شاهد قرار بگیرد.
دادگاهی در بین نیست وکیل وقاضی حکم خمینی است بر دستان جنایت کارترین افراد دست چنین شده توسط او.حکم از پیش صادر شده تنها وظیفه او رفتن به اطاقی است که چوبه های دار بر آن نهاده شده است .ساعتی بعد مردی ک
هنوز یک سالی از زمستان بی بهار 1357 نگذشته است، نهضت های آزادی بخش درست شده اند و باند منتظری، شیخ اصلی تروریست های تازه نفس، موسس آن هستند. و محمد منتظری هم صاحب امر.
کلاه ایمنی موتورسیکلت را از سر بر می دارد غرق عرق و دود نشسته بر کناره های صورت ودور چشمان.
نمایندگان مجلس ایران امروز شنبه، برخلاف رسم معمول جلسات علنی مجلس، به بهارستان رفتند تا کابینه پیشنهادی ابراهیم رئیسی را بررسی کنند و به تک تک نامزدها رای موافق یا مخالف بدهند.
اینگونه جوامع عقب نگاه داشته شده سابق ناگهان بدون طی کامل دوران مدرنیته درون پست مدرنیسم و طبعات آن پرتاب شدند و در آن غرق گردیدند.
این‌طور که پیداست بازگشت غیر‌منتظره طالبان به قدرت در افغانستان از نظر دیپلماتیک به نفع آن‌ها تمام شده و بسیاری از کشورهای همسایه با وجود خودداری از به رسمیت شناختن این گروه، ضرورت مذاکره با آن‌ها به
زنده ام که روایت کنم! بنویسم! آه که چه میزان آرزو دارم قلم بر کاغذ بخندد،شادی کند .اما افسوس سرنوشت قلم در این سرزمین گریستن بر کاغد است.همیشه جفتی چشم راه بر من می بندد چشمانی آکنده از اشگ!