● یادداشت‌ها و مقالات ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی
خجسته نوروزتاریکی را ، کلمات غم انگیز را دوست نمی دارد !او نمود چرخه روشن و زیبای زندگی در سیمای تاریخ یک سرزمین ،یک حس ملی و همبستگی اقوام دیر پای سرزمینم ایران است! بر آمده از مکتب نور.
ابوالفضل محققی
بایاد "رهنوردی " که قلب عاشقش در واپسین لحظه حیات زمانی که طناب جور سنگدلانه بر گلویش افکنده می شد  پیامش شادی مردم بود .
با یاد پسر جوانی که درسخت ترین شرایط حکم اعدامش از مادر مخفی…
ابوالفضل محققی
تکمله وتاریخچه ای بر نوشته امروز که در سیر حوادث و خیزش انقلابی نسل جوان چه کسانی نه یک قدم بل ده ها قدم جلو آمده اند جایگاه نیرو های چپ و جمهوری خواهان ونقششان در این خیزش چگونه وکجاست؟
ابوالفضل محققی
از نظر من ملاک چنین راستی پرستی درتمامی عرصه های حیات اجتماعی چیزی جز حرکت کردن در جهت منافع جامعه انسانی و خوشبختی انسان درسایه آزادی وعدالت نیست .چگونگی تلاش و مبارزه ما برای رسیدن به این دو کلمه…
ابوالفضل محققی

 پنجره اطاقم را می گشایم.نسیمی به آرامی لابلای درختان حیاط  که با کاهلی! خمیازه کشان از خواب زمستانی بر می خیزند، می چرخد.
ابوالفضل محققی
وقتی پذیرفتم اعدام های مدرسه رفاه را .اجازه قانونی دادیم که تفکری ارتجاعی جای گزین روندی شود که میخواست خود را با جهان متمدن هم گام سازد. تن دادیم بخواست مشتی مرتجع که صد سال قبل در انقلاب مشروطه…
ابوالفضل محققی
روزی که با نام تو آغاز می شود 
سلام نامت چیست؟ 
 نامم کنجکاویست 
شهامت نافرمانی است 
ابوالفضل محققی
زنی آزاده در مسیر تاریخ میخواند. صدا درکوچه می پیچد و بادش می برد تا دور !شبق گیسوی شب با گیسوان صد هزاران دختر زیبا می آمیزد.دخترانی که  بی پروامی خوانند.در مسیر باد ،در مسیر طوفان ،در مسیر گلوله !…
ابوالفضل محققی
درک عمیق مسئولیت هر جریان سیاسی ،هر فرد  چه در داخل کشور وچه در خارج از کشور تلاش پیگیر در جهت یافتن راهی است که منجر به یک وفاق ملی وهمکاری تمامی نیرو های مخالف جمهوری اسلامی در یک صف واحد شود.
ابوالفضل محققی
ریز نقش است با لباسی تمیز. هنوز صورتش بتمامی مو در نیاورده است. چشمانی سیاه وشرقی دارد.عضلات کشیده شده صورتش حالتی مصمم به او می بخشد.
با دو دست استخوانی محکم فرمان ماشین را گرفته با احتیاط در…
ابوالفضل محققی
آیا نوع نگاه ونقد ما به نظام اجتماعی و جامعه همانگونه است که جوانان دهه هشتادی ونودی که امروز مبارزان اصلی میدانندبه جامعه می نگرند ونقد می کنند؟
ابوالفضل محققی
چهارم تیر ماه همین امسال، بعد از جمع شدن تعدادی جوان ونوجوان با لباسهای رنگارنگ و بی حجاب در پارک چمران شیراز، که بی توجه به تعجب مردم وگشت ارشاد مشغول بازی اسگیت بودند.سرآغازفصل جدیدی از رودر روئی…
ابوالفضل محققی
نگاه به مسئله زن و قرار دادن آن در پیشانی یک شعار که نخستین مدافعان آن نسل جوانیست که در یک حکومت دینی ومتعصب زن ستبز.نه تنها از برابری زن ومرد سحن می گویند! بلکه حاضرند نام یک دختر جوان بنام"…
ابوالفضل محققی
صفحه خاطره فیس بوک این نوشته من را در جلو خان منظرم نهاد .در میان این همه خشونت کلامی ،این همه هیاهو واتهام زنی .بار دیگر من را بیاد شبی انداخت که در زندان جمشیدیه سال پنجاه دو بر سر نقاشی های من که…
ابوالفضل محققی
من که با نفس شکنجه ، سرکوب وتبعیض واعدام مخالفم . با اعدام هر آزادی خواهی در وجود او کشته می شوم.من که زندانی سیاسی زمان شاه بوده ام . درد شلاق وشکنجه را با تمام وجود احساس می کنم 
ابوالفضل محققی
تاریک روشن صبحگاهی دری که هرگز کلون پشت آن انداخته نمی شود به آرامی گشوده می گردد. زنی ریزنقش که پای چپش را اندکی می کشد با بقچه کوچکی در زیر بغل به آرامی ازآن خارج می شود.طول کوچه اکبریه، طول خیابان…
ابوالفضل محققی
امروز در میان شادی وغرور  فرهاد میثمی آزاد گردید . بسیارانی به استقبال او رفتند .  از شادی اشگ ریختند.من نیز شادمان از رهائی او .میدانم بسیار مادران زندانیان سیاسی با غرور وشادی این آزادی را جشن…
ابوالفضل محققی
شعار "زن ،زندگی ،آزادی " امروز دیگر تنها یک شعار در سه کلمه نیست. درون این شعار قهرمانی و جنبش عظیم یک نسل، یک ملت قرار گرفته است .نسلی که با قربانی دادن بسیار جان های عزیز، از این شعار…
ابوالفضل محققی
دارم نشان طفل گمشده بنام شادی را / قد کشیده در حصار درد ،/ برگشته در قامت یک جوان./ بگذشته از خوان های پیش رو به اشگ وخون .
ابوالفضل محققی
"فرم را پر کرده بودم وداده بودم دست متصدی پشت باجه که مشخصاتم رایک به یک وارد کامپیوترمقابلش می‌کرد. "نامم.... نام خانوادگیم... تارسید به قسمت فرزند که من مقابل آن نوشته بودم "علی و…
ابوالفضل محققی
شاید دقیق ترین تعریف از انقلاب بهمن از آن مهندس مهدی بازرگان است ."باران می خواستیم سیل آمد." 
او بخوبی میدانست این سیل چگونه سیلی است. نقی زد ،تکه ای انداخت اما جامه صدارت پوشید.…
ابوالفضل محققی
ازپشت تلفن بسختی صدایش را می شنوم. گوشت شده کیلوئی چهار صد تومان .اما کسانیکه باید اعتراض کنند نمی کنند .
می دانی چرا؟ تلخ و درد آور است.چون که ماه هاست گوشت را ازبرنامه غذائی خود خذف کرده اند…
ابوالفضل محققی
کسی نمی‌داند این خواب بود یا بیداری، که او آن گل نیلوفر را بویید. عطر عجیبی داشت بوی گس خاک بعد از باران، عطر خاطره‌های دور که بسیار محو در ذهنش می‌پیچید، مانند عطر شیر مادر. عطری که او را به دالان…
ابوالفضل محققی
متاسفانه بحث"من وکالت می دهم" "من وکالت نمی دهم"خواسته یا نخواسته ،آگاهانه یا نا آگاهانه تلاش برای شکل دادن بیک اتحادگسترده در خارج از کشورجهت مبارزه با جمهوری اسلامی وحمایت از…
ابوالفضل محققی
آن ها هنوز در یک خانه تیمی نیمه مخفی و نیمه علنی زندگی می کردند؛ خانه‌ای نسبتاً بزرگ با چهار اطاق، چهار رفیق مرد و دو رفیق زن. دو زن و سه تن از مردان  از جمله زندانیانی بودند  که اندک زمانی قبل از…
ابوالفضل محققی
دلم هوای کوچه کودکیم را کرده است . با پاهائی که بسختی بار تن می کشند به کوچه سنگفرشی که حال تنها خاطره ای از آن مانده بر میگردم .میدانم دیگر هیچکدام از باشندگان مهربان آن ،آن هائی که سایه ای از مهر ،…
ابوالفضل محققی
ظنزی تلخ اما واقعی! سر کوب وحشتناک ،قتل عام صد ها جوان، اعدام های کور ناشی از وحشت ونسق کشی جمهوری اسلامی، در خواست مکرر مبارزان درون کشور چه از درون زندان ها ،چه جان بر کفان کف خیابان، برای همبستگی…
ابوالفضل محققی
زمان آیا چیزی جز توالی لحظه ها ست؟

فاصله ای نقطه چین از ازل تا ابد .

هر نقطه یک لحظه است .
ابوالفضل محققی
مبارزه سیاسی هر زمان ممکن است اشکال مختلفی بخود بگیرد .اما همیشه یک چیز در آن برجسته ومحوری است. گرفتن قدرت سیاسی که با پائین کشیدن قدرت حاکم .جای گزینی قدرت جدید حاصل از مبارزه سیاسی چه در شکل صلح…
ابوالفضل محققی
اندیشه هایم پلی می کشند از رشته های خیال. از اطاقم که به اندازه تنهائی من است به سلول های تنگ ،به مردان وزنانی که تنگی زندان را ،شکنجه را طاقت می آورند! تا از زندگی آزاد،شرافت انسانی ،حق پایمال شده…
ابوالفضل محققی
برف سنگین، سرما، تنهائی غربت !غم سرزمینی که در آن جز فریاد دژخیم و فریاد قربانی نمی شنوی . 
هر بار که چشم می بندم تصویر زیبای دختری جوان، پسری در اوج شادابی راه برمن می بندد.غمی سنگین بر دلم…
ابوالفضل محققی
میدان امام حسین، خیابان شهرستانی، انتهای کوچه ائی بن بست طبقه دوم یک ساختمان سیمانی، پشت پنجره زنی ایستاده است. زیر لب دعایی می‌خواند و به طرف کوچه فوت می‌کند. او ساعت هاست که همان طور بی حرکت تسبیح…
ابوالفضل محققی
فکرکنم پیش ازهر زمان دیگر شرایط برای گرفتن مواضع روشن در قبال مبارزه با جمهوری اسلامی  چه در داخل وچه در خارج فراهم گردیده است . انچه که به مبارزان داخل ،سازماندهی وتداوم جنبش انقلابی مربوط می شود…
ابوالفضل محققی
باچشمانی خسته و منتظر . ....قلبی درد مند از درد های بر زبان نیامده.
ابوالفضل محققی
نوشته ایکه از شروغ تا پایان تلاش می کند! همایش وسیع ایرانیان را که با شعار "زن ،زندگی،آزادی " که منبعث از شهامت مبارزان جوان ایرانی وتاثیر آن بر عواطف واحساسات لگد کوب شده چهل سال مردم…