رفتن به محتوای اصلی

● یادداشت‌ها و مقالات ابوالفضل محققی

ابوالفضل محققی
آزادگی و آزاد زیستن انسان چیزی جز تلاش او برای آزادی یک ملت و در ابعادی گسترده حهان انسانی  نیست! تلاش برای درهم شکستن زنجیر استبداداست و برکشیدن نام تحقیر شده ملت خود براوج.
برخاستن، قامت…
ابوالفضل محققی
آیابرای اپوزیسیون زمان یک گفتگوی جدی وسازنده رودر رو فرا نرسیده است ؟ جدیت ومیزان واقعی اعتقاد ما در قالب افراد وسازمان ها در مبارزه با حکومت جمهوری اسلامی ! به میزان پرداختن شبانه روزی و صمیمانه ما…
ابوالفضل محققی
دقیقا بیاد ندارم که موهایش را پشت سر جمع می کرد یا آن ها را به دوطرف شانه هایش می ریخت . چرا که صورت آکنده از مهر ولبخند همیشگیش مانع از آن می شد که تمامی پیکر اورا به خاطر بسپاری .لباس ساده و راحتی…
ابوالفضل محققی
سالروز جنبش مهسا به عرصه ای برای نمایش قدرت سرکوب جمهوری اسلامی در دستگیری بسیاری از نزدیکان پدران ومادران کشته شدگان جنبش مهسا و محاصره خانه ها  و قبرستان ها بدل گردید .
بگونه ای که بنوشته یک…
ابوالفضل محققی
برای سالروز تولد حسین منزوی نوشتن کار آسانی نیست . بگذار او خود با شعر خود تحریرکند، آنچه که بر او گذشت. در سرزمینی که حدادیان ها بر کرسی استادی دانشگاه تهران تکیه می زنند .جای منزوی ها کجاست؟ شاعری…
ابوالفضل محققی

ماهی که با مهر آغاز می شود وبا نخستین روز مدرسه در هم می آمیزد ونخستین خاطره در ذهن کودک رها شده از خانه و قرارگرفته در جمع بزرگ  همسالان را نقش می زند .
ابوالفضل محققی
من نام اپوزیسیون ایرانی را می گذارم اپوزیسیون در اپوزیسیون . چرا که بیشتر از این که اپوزیسیون حکومت باشند!اپوزیسیون یک دیگرند.
نمی دانم این نام گذاری چه میزان درست است .اما مهم نیست! چرا که…
ابوالفضل محققی
 با حروفی ازجنس آب
  از جنس نور
 از جنس آتش
  ازجنس گل سرخی با ساقه ای از خار.
حروفی جادوئی  برزبان نسیمی، 
 آنگاه که شریعت مداران 
ابوالفضل محققی
هدف از این همه اعتراضات ،جمع شدن ها و پرچم بر افراشتن جریان های اپوزیسون خارج از کشورمخالف با جمهوری اسلامی چیست ؟

شاید مهمترین هدفش حمایت از جنبش اعتراضی داخل کشور و رساندن پیام…
ابوالفضل محققی
اندوه عصیانی فرو خفته درمصافی نابرابر
اندوه ستمی تلخ برمردی که دیگر گونه آوازی می خواند.
مردی درظلمتگده زندانی در شیراز
 در انتظار طناب داری به اندازه گردن خویش. 
  "…
ابوالفضل محققی
بهاره عزیز!  بعضی از چهره ها هستند بی آنکه ببینی ویا بشناسی مهرشان بر دل می نشیند. ترکیبی از مهربانی ،صمیمیت ،اراده وپاکیزگی،چشمانی درخشان ،صورتی شاداب و امید آفرین که زمان قادر به شکستن وترسیم خطوط…
ابوالفضل محققی
 دختری ریز نقش با چشمانی هوشیار و شیطنت زیبای نهفته در آن ها ایستاده بر بلندای تعهد وشهامت با وفای بعهد دیرین!در کار افشا گری از آن چه در زندان های حکومت اسلامی بر زنان زندانی می گذرد.
ابوالفضل محققی
شب با کدام لالائی چشم می بندی ؟
 سحرگاهان با کدام نغمه بر میخیزی؟ 
 "شب در گهواره نقره ای ماه می خوابم.
 صبح با نغمه صد ها پرنده نشسته
ابوالفضل محققی
جنبش مهسا اعتراض نسلی بود و هست به بر آورده نشدن وسرکوب ساده ترین نیازهائی که یک جوان می تواند داشته باشد. نه خواسته های بسیار پیچیده که امروز جریان های سیاسی سخت گرم مجادله در باره آن ها ،ماهیت جنبش…
ابوالفضل محققی
آتش فتاده در نیستان امروز تمامی این سرزمین را گرفته است ..آتشی مقدس بر خاسته از قلب میلیون ها ایرانی
ابوالفضل محققی
 سالگردمهسا، سالگرد دورانی یک سال سراسر قهرمانی ،مبارزه برای آزادی وگرامیداشت یاد صد ها جوان ونوجوان  کشته شد بدست جمهوری اسلامی نیست. سالگرد جنبش مهساسالگرد ده ها وصد هاو هزاران زن مبارزی است که…
ابوالفضل محققی
یکی خواهد گفت این دامن زدن به یک توهم است که ناشی از خستگی سال ها مهاجرت وکلافگی پارکینسون! برخورد سطحی وساده لوحانه ای است به مسئله دگرگونی وانقلاب.
تئوری پردازان به بررسی وتحلیل شرایط کنونی…
ابوالفضل محققی
طبق معمول بقول خودش دلش سخت گرفته است. هر وقت دلش می گیرد تلفنی می زند وگاه ساعت ها صحبت می کند .برایم صحبت هایش جالب است .تاحد زیادی تصویرگرفضای پیرامون .

می گویم :"چه خبر شده ؟…
ابوالفضل محققی
نه! چرا که نیروی اپوزیسون خارج کشور نه تنها قادر نگردید از فرصت بدست آمده در جهت ارتقا بخشیدن به نقش خوددر حمایت از جنبشی به زیبائی ،بزرگی و مهم تر از همه ویژگی خاص آن که تاکنون درهیچ جنبش اعتراضی…
ابوالفضل محققی
من مردی را می شناسم ! نه! نه! بگذارید در میان اشگ بنویسم من مردی را می شناختم که هرگز نتوانستم چهره اورا بدون طرح خنده ای بر لب وچشمانی که به مهر در تو می نگریست در خاطرم مجسم کنم. 
ابوالفضل محققی
صدائی از اعماق زمین بر میخیزد "برای ما نوحه سرندهید ما را همان گونه که بودیم ,همان گونه که میخواستیم زندگی کنیم بنگرید ! ما را که پیاممان شادی بود و نشاط! رقص بود ومهر ورزی در یابید !
ابوالفضل محققی
  به آرم "لوگوی" دانشگاه تهران و عکس های سر در آن می نگرم .به آرم دانشگاهی که امروز بار دیگر بقول یکی از استادان دانشگاه تهران "صحنه هجوم قوم بدتر ازقوم مغول قرار گرفته است ."…
ابوالفضل محققی
آیا سهم ما چون فروغ " گردش حزن آلودي در باغ خاطره هاست"  
 سر نوشت تلخ ملتی  که در باغ خاطرات او جز گیاه اندوه وحسرت نمی روید. باغی که پای هر فصل گل افشانش زمهریست.
این چه…
ابوالفضل محققی
صدای آب وز وز زنبورها وحتی صدای بال زدن پرندگان. صدائی مانند بغ بغوی کبوتر چاهی یا کبک همه چیز در هم پیچیده است، گوئی وارد جهانی دیگر شده‌اند. آن عجله حال جای خود را به مستی وآرامش داده است؛ در فاصله…
ابوالفضل محققی
چه تلخ از دسترمان دور میشوند عزیزانی که بسختی در ذهنمان جای داده ایم. چه میزان دردناک است رنگ باختن چهره هائی که به اجبار ترکشان کردیم !با همان آخرین سایه روشن های زندگی  که هر گز پیر نمی شوند…
ابوالفضل محققی
" این شهر هنوز عـمارت مخصوص اونیورسیته (دانشگاه) ندارد و حیف است که این شهر نوین از همه بلاد بزرگ عالم از این حیث عقب بـاشد. شـاه بـعد از اندک تأملی گفتند‌:بسیارخوب آن را بسازید" خاطرات علی…
ابوالفضل محققی
سوال های ساده واز نظر برخی هانشانه کم سوادی نویسنده !که ایرادی بر این امر نمی گیرم .چرا که درکم از بسیاری امور کم وناقص است.از این رو با قبول این مسئله جواب به این سوال ها ی من هم باید همین قدر ساده…
ابوالفضل محققی
 بیان شده از زبان خبرنگاری متعهد در جستجوی حقیقت! بنام "نازیلا معروفیان"
 دختر دیگری از شهر سقز با دسته گلی از گل های آفتاب گردان  بر دست. بدون حجاب اجباری و انگشتانی به علامت پیروزی…
ابوالفضل محققی
هنوز سر بازان او درامتداد دره اسرار آمیز وناشناخته اسمار در نورستان به سیاق دوران باستان زندگی می کنند . نمی دانند کدام پادشاه آمد .کدام پادشاه رفت.کدام حکومت سرنگون شد. کدام بر جای وی نشست. مجاهد چه…
ابوالفضل محققی
این تابلو راسال ها قبل بیاد جوانی پر شور اما سخت متوهمی ترسیم کردم ،که فکر می کردیم بر همه چیز اشراف داریم ومفسرین بی نقص جهانیم .بی آنکه چشم بند های سرخ ،ایدولوژیک نهاده شده برچشم خود را که در واقع…
ابوالفضل محققی
چهره زیبائی که هنوز زیبائی زنانه آن بتمامی ترسیم نشده ونقش بی بدیل زن در این جنبش آزادی خواهانه و فمنیسم خوابیده در بطن آن! حمایت جامعه مرد سالار و جریان های سیاسی مدعی آزادی خواهی را همراه نداشته…
ابوالفضل محققی
قصری بودچون  هزار  تویی عظیم .بر گردا گرد آن خندقی وباروئی.
بر دو سوی آن علم ها وکتل های فراوان نهاده وبیرقی سیاه باآیاتی چندبر سر در آن در اهتزاز.
 دور تا دور قصر دیوانی در کسوت انسان…
ابوالفضل محققی
 
 نهال من کی گل می دهد؟
دخترکی زیبا فرو افتاده بر خاک
 تکرار می کند.
در بهاری نه چندان دور!  
زیبا ومعصوم
ابوالفضل محققی
از معدود کسانی است که از جهم خاوران جان بدر برده با اندوهی جاودان بردل. یکی از دوستان پسرم .حال مقابل من نشسته است. مقابل مادری که فرزندش در کشتار بزرگ سال شصت وهفت کشته شد و برای همیشه مرا در سوک…
ابوالفضل محققی
برتصویر دفیق میرزا جهانگیر خان شیرازی  ازسیمای یک دیکتاتورکه یک قرن قبل ترسیم کرده  مکث میکنم . تصویر امروز کشورم را گرفتار ترآن زمان می بینم !با قلبی دردمند از خود می پرسم:"چگونه است ؟ چگونه شد…