ایران آباد
2013/10/12 حداقل انتظار از مذاکرات هفتۀ جاری (15-16 اکتبر/ 23 -24 مهر) در ژنو، چیست؟
2013/8/16 "ترس" نزد سیدعلی خامنه ای و نتایج "رای اعتماد" به کابینۀ رئیس جمهور منتخب!
2013/7/25 مطالبات "امروز" جنبش سبز و هشدار به هاشمی، خاتمی و روحانی!
2013/7/20 «با نقدینگی، رکود و اَبَرتورم دست ساز چه باید کرد»؟
2013/7/6 "جامعۀ مدنی"، "هاشمی - خاتمی" و دولتِ "ائتلافیِ" روحانی (تقسیم کار)
2013/6/25 چرا طرح سئوال در مورد گزینش بین "بد" و "بدتر" غیرعلمی و ارتجاعی است؟
2013/6/20 فرخ عزیز! فریادی که شنیده می شود، بیان روشنی از "نفرت" و "عشق" است!
2013/6/11 «رای داغ»، رای آگاهانه و با اعتماد بنفس مردم
2013/6/9 چشم "اسفندیار" و چلۀ کمان تاریخ تمدن ایرانیان در«فصلی برای ائتلاف»، "راه" کدام است؟
2013/5/29 مهار بحران های "دست ساز" هنرِ شبکه های اجتماعی سبز و نهادهای جامعۀ مدنی!
2013/5/22 آیا "ائتلاف" هاشمی - خاتمی برنامۀ پیروز را ارائۀ خواهد داد؟
2013/5/20 معرفیِ تاکتیک "کودتا" برای مهندسیِ قبل ازانتخابات؛ و ضرورتِ خنثی کردن آن!
2013/5/20 اولویت! در تعیین تکلیف با "بختکی" است که به جان همهء ما (ایرانیان) افتاده!
2013/5/16 "سیزده بدرِ» 24 خرداد، می آییم! با شناسنامه یا بدون شناسنامه؛ (اعلام حضور)
2013/5/10 برای دهمین سالگرد تشکیل «اتحاد جمهوری خواهان ایران»؛ ماموریتی برای امروز
2013/5/6 کودتای مُرده و عموی بزرگ مجتبی
2013/5/6 پیشنهاد برنامۀ اقتصادی برای دولت ائتلاف هاشمی و خاتمی- اقتصاد علم است
2013/5/1 به مناسبت روزکارگر! پرچم انقلابات در دستان سرمایه داران و کارآفرینان پیشرو!
2013/4/25 ائتلاف در سیاست ورزی بر انتخابات اولویت دارد! ترجمانی بر "ما بسیاریم"
2013/4/21 پاشنه اشیل جمهوری در ایران نقیضۀ "رهبری فردی" است!
2013/4/16 چرا، به احترام، در مراسم خاکسپاری بانو "تاچر" کلاه از سر برمیدارم و
2013/4/9 دراستقبال از کنگرۀ سیزدهم؛ سنت و مدرنیته درسازمان یابیِ فراگیر ترین سازمان
2013/4/6 تناقض در رفتار و گفتار حاکمان ناشی از چیست؟(مهندسی شکست مذاکره در آلماتی)
2013/4/3 برنامه باید "شعور"، برنامه باید "شعار" و برنامه باید "پرچم" باشد
2013/3/29 با اَبَرتورم دست سازِ و تعرض به زندگی اقتصادی مردم، چه بایدکرد؟
2013/3/24 80 روز، 80 میلیون شهروند و اولویت "جامعۀ مدنی" در مطالبۀ حقوقِ انتخاباتی!
2013/3/19 حکومتِ "شهروندی" پیمانِ ما برای نوروز 92
2013/3/14 بیست (20) "ستون" برای «چهل دلیلِ محمد رضا جلائی پور در ضرورت نامزدی خاتمی»!
2013/3/11 قابلیت های رهبری «جنبش سبز مردم ایران» در حال فرآروئیدن است
2013/3/9 "وحدتِ" چپ! و چرایی در تناقض بین مقولۀ "انقلاب" و موضوع "وحدتِ انقلابیون"؟
2013/3/4 جامعۀ مدنی وشبکه های اجتماعی سبز وظایف اعمال حاکمیت مردمی را شروع کرده اند؟
2013/3/2 خطابیه ای به ورزشکاران و ورزش دوستان!
2013/2/26 چه درسی از برگزاری انتخابات سازمان نظام پزشکی می گیریم؟
2013/2/26 بحران در وضعیت تعیین "حداقل دستمزد" در سال 92 ادامه خواهد داشت؟
2013/2/24 اقتصاد ایران از منظری دیگر! قدرت اقتصادی و ارتباط حداقل دستمزد با دمکراسی!
2013/2/22 سئوال ازمصلحی؛ «حالا واقعاً! این "دروغی" که می گی، راسته»؟
2013/2/22 همۀ آدمهای ایرانی در مُدولِ شخصیتی و تجارب کاری محسن رضایی بخوانند وبدانند!
2013/2/19 مافیای فساد گیج، درمانده و عاجز!؛ آزادی زندانیان سیاسی و رفع حصرخواست فوری!
2013/2/18 خیاط در کوزه!
2013/2/14 این "حصرِ" نانجیبِ بداندیش
2013/2/12 در ملامتِ بازی با لغتِ "تحریم" انتخابات!
2013/2/8 وزارت اطلاعات در قالب "حزب" و رسائی در قامت "سخنگو"! - تحلیل
2013/2/8 انقراض یا انقلاب؟ آیا یک شخص "انقلابی" می تواند "سیاستمدار" نباشد؟
2013/2/8 دیکتاتوری به مثابه یک سیستم!
2013/2/4 با حکومتی که قادرنیست قوانین وضع شده توسط "خودش" را اجراء کند، چه باید کرد؟
2013/2/1 علت عدم ارائهء لایحهء بودجهء 92 توسط دولت احمدی نژاد؛-(کلاهبرداری)
2013/1/29 چرا ما باید انقلاب می کردیم!؟/ نقدی بر«ای کاش انقلاب نمی کردیم!»- نوری زاد
2013/1/28 حمله به دفاتر نشریات و دستگیری روزنامه نگاران حمله به حریم "آزادی" ویا
2013/1/26 گزارش: جنگی ویرانگر بر علیهء آزادی و رفاه مردم که هرگز شروع نخواهد شد!
2013/1/22 تحلیلی بر نظریهء «فوریت» در گسترشِ «اعمالِ حاکمیت جنبش سبز مردم ایران»!
2013/1/20 رصد تحولات در خطوط مقدم جنگ روانی
2012/12/12 راس سپاه و تهدید خامنه ای با شورش گرسنگان
2012/11/12 قتل "ستاربهشتی"، ادامه قتل های زنجیره ای و سلاخی «پروانه و داریوش فروهر و پوینده و مختاری»
2012/10/24 به دزدی که از دزدهای دیگر دزدی بکند. شاه دزد می گویند!
2012/10/1 نقدی بر مواضع «علی شکوری راد»، «فرخ نگهدار» و تاکیدی بر ضرورت نوآوری در شرایط جدیدِ
2012/9/24 ماجراجوییِ حکومتی! هم تاکتیک؛ هم استراتژی!(2) - صبوری مردم ایران و درایت رهبران دنیای متمدن
2012/9/23 ماجراجوییِ حکومتی! هم تاکتیک؛هم استراتژی! کافرهمه را به کیش خود پندارد! و...نقش زیبای وجدان
2012/9/21 آقای خامنه ای!امروز31 شهریور- چهلم جان باختگان زلزلهءآذربایجان هم گذشت!
2012/9/20 خودزنی ارزی، آثار"الرحمان" سیاسی واقتصادی فاتحه این "نظام اقتصادی" را مسئولین آن خوانده اند
2012/9/18 آزادی چیست؟ از جنس هنجار است و یا نا هنجاری؟
2012/9/8 سرکوب سفید
2012/8/30 چهره های ملی سیاسی و اجتماعی، ورزشکاران، هنرمندان و دانشمندان ایرانی