سیامک سلطانی
2017/3/2 تجارت اسلحه نیروی محرکه ایده «ناتوی عربی»
2017/2/3 وعده‌هائی از جنس افتراق
2016/12/14 هدف کدام است: برجام و یا روحانی و یا فراتر ازآن؟
2016/8/17 صدای شکستن «سکوت»
2016/7/23 ارتش سخنگوی جامعه مدنی نیست!
2016/6/24 فقر و فساد تحمیلی به مردم
2016/3/1 پیروزی «نیروی تغییر» و شکست «نیروی ماند» در حاکمیت
2016/1/29 تصویب "جرم سیاسی"، تدارک مقابله با «خودی‌ها»
2015/11/10 نياز امروز جامعه ايران "فتيله" در انواع مختلف آن نيست!
2015/5/4 یگانه را ه نجات افغانستان: رشد و تقويت زيرساخت‌های جامعه
2014/5/15 خواسته «ميدان استقلال»، نه فاشيسم بود و نه فدراليسم
2013/7/3 نخست ترکيه، سپس ايران و اکنون نيز مصر
2012/9/15 جنگ: کابوسی ماندگار در اذهان مردم
2012/3/17 تلاشهای کوفی عنان برای پایان دادن به بحران درسوریه
2012/1/3 خطر پیشروی میلیتاریسم را دریابیم!
2011/12/9 «بهار عربی» یا «خزان زود رس»
2011/11/12 مداخلات «انساندوستانه»: آری یا خیر؟
2011/8/11 آن که نآموخت ازگذشت روزگار…
2011/7/4 «جاده زندگی»
2010/8/22 آیا رؤیای بازگشت صلح و آرامش به افغانستان، تحقق یافتنی است؟