سازاخ
2018/12/14 کی تحول اساسی در خاور میانه رخ خواهد داد؟
2018/12/9 چگونه واکسن سوسیالیسم باعث کسالت اقتصاد کشورهای همجوار شوروی سابق
2018/12/1 دستمال مقدس معلم فقه
2018/11/17 رابطه نامرعی استعمار فرهنگی با استعمار اقتصادی در ایران
2018/11/7 شاهزاه و فرشکردیها چگونه می خواهند ایران را پس بگیرند؟
2018/10/26 بهشت موعود مکانی مناسب برای اعتیاد به سکس و الکل
2018/10/10 آقای محمد امینی دوران سخنراانی های آتشین و پوپولیستی بسر آمده
2018/9/28 ترور شگرد بنیادین رژیم، دستاویزی برای مظلوم نمائی و سرکوب مخالفین
2018/9/11 نیش تحقیر پانفارسیسم همیشه برای تحقیر ملت ترک آزربایجان باز است
2018/9/8 آیا محتوی کتابهایی صمد بهرنگی تاثیر مثبتی بزبان مادری داشت؟
2018/8/31 (ا د ا) چیست؟ و چگونه انسانها را به ناشنوائی مبتلا می سازد
2018/8/22 زبان فارسی سوار بر اسلام و در لفافه الفبای مقدس قرآنی به آزربایجان نفوذ کرد
2018/8/14 آیا استعمار فرهنگی در ایران پیش زمینه استعمار اقتصادی در آزربایجان جنوبی نیست؟
2018/7/27 بازتاب اختشاش هویتی در ایران
2018/7/25 امپریالیسم یا ببر لیزری به مثابه اولین مرحله مدرنیسم
2018/7/19 بدون لغات زبان ترکی، جامعه فارسی باید برگردد به عصر حجر و غار نشینی
2018/7/11 صدای پای ظهور میلوسویچ در ایران
2018/6/28 علل برخورد دوگانه آمریکا با ایران و کره شمالی
2018/6/19 فروپاشی رژیم یا فروپاشی ایران، کدامیک به واقعیت نزدیکتر است؟
2018/6/2 چگونگی مباحثات ایرانیها ( جامعه فارسی ) با دیگر ملیتها در رسانه ها
2018/5/25 اختراع دین و ایدئولوژی جدیدی بنام تقدس مرزهای پرگهر
2018/5/19 ترامپیزیم چیست و چگونه عمل می کند
2018/5/2 اسناد بدست آمده در رابطه با افشا شدن برنامه اتمی ایران بزبان شیرین فارسی بوده
2018/4/7 هدف اصلی حمایت قدرتهای بزرگ جهانی از رژیم اشانتیونی پهلوی و دیگر رژیمهای مشابه
2018/4/4 فیلترینک پیام رسان تلگرام معادل بریدن نان شب میلیونها بیکار
2018/3/28 چرا پانیرانیستها، هرعمل منفی یک ترک زبان را به کل نژاد ترک نسبت می دهند؟
2018/3/24 زنان خالقان نسل جدید، آینده انسان را تعیین خواهند کرد
2018/3/20 نقش حفظ نظم و رعایت قواعد اخلاقی و رفتاری در پایدار ماندن جوامع بشری
2018/3/16 مدرنیسم و ملت سازی در ایران، با انکار و لجن مالی ملل غیر فارس آغاز گردید
2018/3/14 فیزیکدان انگلیسی استفان هاوکینگ (76 ساله) درگذشت
2018/3/9 چرا والدین در آزربایجان، فیلتر انتقال فرهنگ و زبان ترکی به نسل جدید واقع گردیده اند؟
2018/2/22 ادبیات شفاهی توانائی غنی کردن و تکامل زبان ملتی را ندارد
2018/2/18 استفاده از کلمه >> ملت ایران >> تجاوز آشکاری است به حقوق ملتهای غیر فارس در ایران
2017/12/15 حاصل تاریخ بافی و امامزاده سازی ذهنیت پانفارسیم در ایران کنونی
2017/11/28 چگونه لهجه فارسی را یاد گرفتم
2017/11/4 نحوه آشنائیم با زبان فارسی و چگونگی یاد گیری آن،
2017/10/29 زنگوله روباه و لوح کورش کبیر
2017/10/21 خاطراتی از سفر به آنتالیا
2017/9/30 فراموشکاری تاریخی سیاسی عارضه ایی عمومی در جامعه ایران
2017/9/22 خوردن ویسکی و تحصیل بزبان ترکی در داخل مرزهای پرگهر ایران حرام می باشد
2017/8/30 چگونه معلمان بدون لهجه بسازیم
2017/8/28 جوامعی که خود اتکایی ذهنی ندارند، گرایش به کمک گرفتن از ماوراالطبیعه میباشند
2017/8/13 حضور پر صلابت خانم موگرینی در مراسم تحلیف
2017/8/9 جایگزینی تدریجی دیکتاتوری چماق با هیولای کارتون خوابی
2017/8/1 شهید سازی از قربانیان، ابزاری است در دست دین سالاران و ایدئولوژی سالاران،
2017/5/25 انقلاب مجدد در ایران توهمانی بیش نیست
2016/1/10 تأثیرات منفی ختنه در پائین آوردن لذت جنسی در جوانان و ناتوانائی های جنسی در افراد مسّن،