پاسخ دکتردوشوکی به سئولات «پلاتفرم همکاری دو حزب کردی»

قسمت دوم سخنرانی دكتر عبدالستار دوشوكي اختصاص داشت به   پاسخ به سئوالات  شرکت کنندگان در اتاق فرهنگ گفتگو  در باره« پلاتفرم همکاری دو حزب کردی» و موضوع حفظ تمامیت ارضی ایران

دكتر عبدالستار دوشوكي (مدیر مرکز مطالعات بلوچستان در لندن) در باره «آیا حفظ استقلال و تمامیّت ارضی ایران، سرآغاز هر کارپایه سیاسی است؟» سخنرانی خواهند داشت که در این بخش پاسخ به سئوالات بود

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.