فایل صوتی اتاق فرهنگ گفتگو پرسشها و پاسخ پلاتفرم دو حزب

در این فایل صوتی  شرکت کنندگان در باره  پلافرم همکاری  دو حزب کومله و حزب دمکرات کردستان ایران   به طرح پرسش و یا اظهار نظر پرداختند  : اقایان  سورجی ،سینایی ، دکتر کیانزاد ، احمد پورمندی و......

انتشار از: