خانم دیبا :تفاوت اسلام سلطه گر و اسلام لیبرال

 فایل صوتی  نظر خانم دیبا   در مورد « اسلام ستیزی و  تعصبات مذهبی ، خاورمیانه را به کجا خواهد کشاند؟»  در اتاق پالتاکی فرهنگ گفتگو می باشد  که اینک آماده پخش است:

انتشار از: