آیا افشاگری های شهرام همایون در چهار چوب پروژهاي اطلاعاتي رژیم ميگنجند؟
26.03.2022 - 12:50

 

 در تاریخ 23مارس : شهرام همایون با همکاری محمد منظر پور و پیمان عارف بر طبق ا سناد وب سایت سازمان سیا مدعی شده اند که احزاب و اشخاص زیر از عربستان و سازمان سیا پول دریافت می کنند: کاملیا انتخابی فرد سردبیر ایندیپندنت فارسی/ شهریار آهی/ ایران فردا علیرضا نوری زاده  / جنبش مبارزه عربی برای آزادی اهواز / حزب دمکرات کردستان ایران / سازمان مجاهدین / جیش العدل / شورای مدیریت گذار و...علاوه بر کمک های عربستان دولت امریکا سالانه 65 میلیون دلار بعنوان کمک به اشخاص و احزاب سیاسی ایران پرداخت می کنند .

در پایان  اقای شهرام  همایون  به مهمانان برنامه  توصیه کرد که هفته بعد با اسناد بیشتری در برنامه حاضرشوند . شایان ذکر است که هیج نماینده ای از سوی احزاب و اشخاصی  مورد اتهام در برنامه حضور نداشته اند .

 

نامه یک دوست به کیانوش توکلی در مورد درج خبر:"شهرام همایون و افشای منابع مالی تلویزیون های خارج از کشور"

هر خبر و برنامه اي را كه تحت عنوان خبر پخش نميكنند، تو مثل اينكه از گفتن عيب وايراد كارت ناراحت ميشوي. آخر اين چه انتظاريست كه تو از ديگراني كه تحت اتهامند بخواهي حتما در مورد آن اتهامات مًو ضع گيري بكنند. مگر سكوت نشانه صحت اتهامات است و حتما بايد متهم جواب بدهد؟ دلايل متعددي ميتواند براي عدم پاسخ مطرح باشد كه بايد مد نظر باشد؟ من كه نماينده آنها نيستم كه از سوي آنها پاسخگوي اتهامات باشم. از اين گذشته مگر منابع مالي خود شهرام همايون روشن است، از كجا معلوم وزارت اطلاعات ايران وسپاه با اسامي جعلي پول به حساب وي نميريزد. من يك فرد هستم وتو يك سايت. موضع گيري يك فرد با موضعگيري يك سايت از دو مقوله متفاوت است.  هر خبري هم از نظر ارزش با اخبار ديگر متفاوت است. تعجبي نبايد كرد كه اين خبر انعكاس چنداني هم در فضاي مجازي نداشت. هم خود شهرام همايون بيشتر افشا شده و هم منظر پور و پيمان عارف قبلا از بازيگرفته پروژه هاي اطلاعاتي  بوده اند. حتي اگر اطلاعات انها معتبر واستخراج شده از سايت سازمان سيا باشد كه بعيد است سازمان سبا به دست خود عوامل خود را لو بدهد، باز من اگر جاي تو باشم آنها را پخش نميكنم، هر سخن جايي و هر نكته مقامي دارد. مگر همين جوانمردي از كجا تامين مالي ميشود و چرا شهرام همايون وي را افشا نميكند. تا انجا هم كه من ميدانم جريانات كردي هميشه پذيرفته اند كه مشكلي با گرفتن كمك  از خارج ندارند. اينكه اين كمك انها را به آلت دست نبديل كند بحثي است كه تاكنون دهها مقاله بر له وعليه اش نُوشته شده است و من هم در اين مورد قبلا نُوشته ام.  نُوشته اي كه بدون حضور نماينگان ان جريانات به آنها اتهام زده اند. خًوب مگر ان جريانات بايد حتما باشند تا بهشون اتهام بزنند؟ اين جريانات شايد اصلا حاضر نباشند به شهرام همايون و بر نامه اش ارزشي قايل شوند كه در برنامه اش حضور پيدا كنند؟ در آخر بگم كه به جاي عصباني شدن از من به كنه ايراد و انتقاد توجه كن. من كه قصد زدن بر عليه تو ندارم كه تو اين چنين بر آشفته شدي. من اگر قصدم اين بود   بود كه اين نكات را در اين جا برايت نمي نوشتم. گذشته از اين مگر براي من كاري دارد كه بنويسم اين نوع بر نامه ها در چهار چوب پروژهاي اطلاعاتي جمهوري اسلامي ميگنجند. مگر دو هفته پيش سندس بيرون نيامد كه ميخواستند براي مقابله با مسبح علي نژاد نرگس محمدي را تشويق  به خروج از كشور كنند؟ بالخره يك سايت مگر بايد در هر مًوردي خبر پخش كند و موضع بگيرد؟ من بر حسب دوستي نظرم را گفتم خواستي قبول كن و يا قبول  نكن، آسمان كه به زمين نميآيد.

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

انتشار از:

کیانوش توکلی

فیسبوک - تلگرامفیسبوک - تلگرامصفحه شما