وبلاگ نویس زندانی سیامک مهر با دستبند و پابند

وبلاگ نویس زندانی سیامک مهر، با دستبند و پابند ، هنگام ورود به دادگاه انقلاب کرج