گرانی و کاهش ارزش پول ایران در برابر ارز خارجی / در روزنامه دانمارک

کاریکاتور - اقتصادی و سیاسی احمدی نژاد ! در روزنامه دانمارکی
سقوط ارزش ریال دربرابرارزهای خارجی و درمجموع نابسامانی اقتصادی موجود با واکنش هایی ازسوی مردم روبروشده و ازجمله امروزبازار تهران به حال تعطیل درآمد و ناآرامی ها و درگیری هایی با پلیس ضدشورش در بازار و خیابان های مرکزی این شهر روی داد. گفته می شود که تهران و شهرهای دیگر ایران درحالتی از آمادگی برای یک انفجار بزرگ قراردارند.

بخش: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.