فردا پنج شنبه ۹۱/۷/۱۳ از ساعت ۹ صبح در میدان امام خمینی (لاله زار) در اعتراض به نا به سامانی های اقتصاد راهپیمایی برگزار میشود