ارتش ترکیه هدف‌هایی را در خاک سوریه مورد حمله قرار داد