چگونه از تکرار فاجعه تلخ سال ۶۷ جلوگیری کنیم؟

تقی رحمانی فعال سیاسی ملی - مذهبی با منظری دیگر به ابعاد فاجعه ملی سال ۶۷ نگاه میکند و به چگونگی جلوگیری از تکرار آن میپردازد

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.