فایل صوتی: ایا جمهوری اسلامی می تواند به مسیر اولیه برگردد ؟

 

 صدای سخنرانان اتاق فرهنگ گفتگو 9 اکتبر 2012 در باره   اینکه :  اکبر هاشمی رفسنجانی  گفت که کشور باید توسط رهبر جمهوری اسلامی به مسیری "که از اول بوده" برگردد و افزود: "ما هم حاضر هستیم در خدمت ایشان - اگر بخواهند- کمک کنیم." ؟

 

 

انتشار از: