جایگاه کمونیستها در حرکت ملی آذربایجان

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.

         

 

دیدگاه‌ها

تصویر احمد اسماعیلی

نظر : 
سلام آقای آزاد،تمرکزبحث شما روی کمونیستهای آدزبایجان هست.اگر منظورتان تعدادی نفرات(داخل کشور) باشد که خوب آن موقع موضوع اهمیت چندانی ندارد که وارد تجزیه وتحلیل بیشتری آن شد.ولی تشکلات یا گروه حتی کوچکی دیده نمی شود که فعالیتی علیه حرکت ملی بکنند ؟همچنین از مخالفت فرقه دمکرات در زمان حزب خلق مسلمان صحبت میکنید .کدام فرقه ؟ میگویید مسله آزربایجان یک بحران ملی است وباید با ک اتحاد ملی حل شود ! منورتان اتحاد کل مردم ایرن هست یا مردم آذربلیجان ؟ نظرات کلی شما مثل یک سوسیال-دمکرات قابل ارزش گذاریست اما نکات کنک در مصداق ها کمی گیج کننده است
عدم انتشار شده: 
false