چرا اپوزیسیون از انشقاق درون رژیم بهره نمی‌گیرد؟

برنامه اتاق فرهنگ گفتگو، سه شنبه 6 اکتبر_ بحثی  داشتتیم  در باره چرا اپوزیسیون از انشقاق درون رژیم بهره نمی‌گیرد؟؟! » /  که دوستان زیادی نظر خود را ازادنه طرح کرده اند که اکنون  پخش است:

انتشار از: 

دیدگاه‌ و نظرات ابراز شده در این مطلب، نظر نویسنده بوده و لزوما سیاست یا موضع ایرانگلوبال را منعکس نمی‌کند.