مرگ نوجوان ۱۵ ساله مبتلا به بیماری هموفیلی در دزفول بر اثر کمبود دارو